Головна Культура У музичному дивосвіті

У музичному дивосвіті

2939

Справжнє свято мистецт­ва, яке відбулося днями в акто­вому залі санаторію «Лі­со­ва пісня», подарували шача­нам і численним відпо­чи­ва­ючим волинської здравниці юні музиканти Шацької дитячої му­зичної школи (директор Ольга Цю­пяшук) та викладачі. Звіт­ний концерт у рамках облас­но­го фестивалю народної тво­р­чості «З Кобзарем у серці» був присвячений 200-й річниці з дня народження Тараса Ше­в­ченка. До мистецького захо­ду відповідально й ретельно готувалися і викладачі, і учні. Адже для педагогів особливо важливо не просто навчити своїх підопічних нотній гра­мо­ті, а й передати їм любов до музики і долучити до світу пре­к­расного. На думку почесних гостей, свято пройшло на ви­сокому професійному рівні, запаливши на мистецькому не­босхилі Шацького району нові зірочки.

На звітному концерті були представлені твори сучасних українських і зарубіжних ком­по­зиторів, а також класиків. Звучали і пісні на завжди акту­альні слова безсмертного Коб­заря. Цікаві номери підго­ту­вали зведений хор, хор учнів молодших класів музичної шко­ли та жіночий вокальний анса­м­бль (керівник Ольга Цюпя­шук), вокальне тріо у складі Ма­р’яни Крат, Зоряни Заєць, Ва­лентини Постернак (клас вик­ладача Інни Шаповалової), анса­мбль сопілкарів (керівник Юлія Лобова), тріо бандуристів у складі Оксани Демедюк, Лю­бові Величко та Ольги Цюпя­шук; ансамбль та дует бая­ніс­тів у складі Тетяни Бегас та Олек­сандра Терети (клас вик­ладача Оксани Демедюк); естра­дний ансамбль із солістом Тарасом Шапраном (керівник Олександр Матяшук). Високий рівень під­готовки демонстрували окремі музиканти і вокалісти: Андрій Данилюк, Олена Сулік, Вла­дис­лав Дударчук, Володимир Оме­­лянюк (клас викладача Олек­сандра Матяшука), Анастасія Степанюк (клас викладача Лю­бові Величко), Павло Степанюк (клас викладача Павла Гер­мана), Ігор Віннічук (клас викла­дача Тараса Гапона), Богдан Малінов (клас викладача Юлії Лобової), Олександр Терета (клас викладача Андрія Кона­шука), Олеся Сацюк, Вален­тина Постернак (клас викла­дача Інни Шаповалової). Твір на слова Та­раса Шевченка «Пла­вай, пла­вай, лебедойко» виконала Інна Шаповалова. А кульмі­нацією звітного кон­церту став виступ духового оркестру му­зичної школи під керівництвом Василя Куська, у виконанні якого прозвучали «Пісенька кро­кодила Гени» та «Укра­їн­ський марш».

Цей творчий звіт ще раз продемонстрував, що Шацька дитяча музична школа є по­тужним культурним осеред­ком району, місцем, де живе високе мистецтво і повноцін­но розви­вається дитяча твор­чість – відзначила після за­кінчення концерту Людмила Єрофєєва, заступник голови Шацької ра­йонної ради, а також подя­ку­вала всім учасникам і по­ба­жа­ла їм подальших твор­чих успі­хів. У свою чергу, Ольга Цю­пя­шук, директор школи, висло­ви­ла вдячність керів­ниц­тву са­на­торію «Лісова пісня» за на­дану можливість висту­пити в теплому і комфортному залі та допомогу транспортом.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.