Головна Освіта Відбувся облас­ний конкурс з фіто­дизайну «Фарби осе­ні»

Відбувся облас­ний конкурс з фіто­дизайну «Фарби осе­ні»

2556

Таке гасло облас­ного конкурсу з фі­то­дизайну «Фарби осе­ні», який від­бувся 27 листопада в м. Луцьк в Центрі науково-тех­нічної творчості учнів­сь­кої молоді. Мета за­ходу – підтримка об­да­рованої учнів­ської мо­лоді, сти­му­лювання твор­чого розвитку ді­тей, популяризація мис­тецтва фло­рис­тики та фітодизайну на Волині.

У конкурсі взяло участь 20 команд із різ­них куточків на­шої об­ласті. Серед учас­ни­ків була й ко­манда Ша­цького БДЮТ – Ілона Янчук та Тетяна Кула­чук (на фото), вихо­ванки гуртка «Соло­м’яне диво» (керівник Світлана Шумук).

Першим конкурсним завданням був захист домашньої роботи композиції у вільному стилі «Фарби осені». Шацькі гуртківці предс­та­вили композицію на патріотичну тематику. У їхньому виступі прозвучали такі слова: «Ми – ук­раїнці! Ми віримо в те, що Україна розквітне!».

Другим етапом конкурсу бу­ло оздоблення національного обе­регу та його презентація. Ілона Янчук виготовила один з най­більш відомих талісманів на удачу – оберіг «Підкова»; Те­тяна Кулачук виготовила пок­ро­вителя будинку – оберіг «Ді­дусь-домовичок». Обереги бу­ли повністю виконані з при­род­ного матеріалу, кожний елемент яко­го мав певне символічне зна­чення.

Члени журі відзначили цікаве композиційне та художнє рі­шення робіт конкурсантів. Гра­мотою Центру за розкриття те­ми, ідеї та вміння презентувати роботу була нагороджена Те­тяна Кулачук.

Всі учасники конкурсу проя­вили себе справжніми патріо­тами України та прийняли рі­шення передати свої обереги сол­датам у зону АТО.

Більш детальну інформацію ви можете почерпнути на сайті Шацького БДЮТ (http://shatsk-bdut.edukit.volyn.ua/). На ньому також міститься безліч цікавої інформації про життя позашкілля. До речі, за участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних нав­чальних закладів Шацький БДЮТ має грамоту управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (керівник Роман Штан­дер).

Наш кор.