Головна Право Шацький райвідділ міліції відчинив двері для дітей

Шацький райвідділ міліції відчинив двері для дітей

4741

Порівняти справжню міліцію з тією, яку бачать по телебаченню, змогли учні із школи с. Підманове. А від­бувалося це в день відчинених дверей, який організували та про­вели для місцевих дітлахів пра­цівники Шацького РВ УМВС. Головне завдання заходу – донести до сві­домості маленьких громадян те, що міліція – це не закрита силова ст­рук­тура, а установа, яка сьогодні працює лише для людей, захищаючи конс­ти­ту­ційні права та свободи кожного жи­теля країни.

Начальник Шацького райвідділу мі­ліції Анатолій Оксентюк розповів шко­лярам про особливості роботи ор­ганів внутрішніх справ, призначення та види спецзасобів, які викорис­то­вують працівники міліції у своїй служ­бовій діяльності; ознайомив школярів з історією, класифіка­цією, тактико-тех­нічними характерис­тиками пісто­лету Макарова та ав­томату Калаш­никова; розповів цікаві факти з історії озброєння міліції в Україні, про особ­ливості роботи дозвільної системи, пра­вила отримання дозволу та умо­вами зберігання зброї. З великим інтересом старшокласники озна­йо­милися зі змістом криміналістичної валізи.

Багато за­питань у школярів викли­кало від­ві­ду­вання ізолятора тимча­сового три­мання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину. Дітям розповіли, у яких випадках настає адміністра­тивна та кримінальна від­по­віда­ль­ність у разі скоєння право­порушень не­по­внолітніми та яке по­карання мо­же очікувати.

В ході проведення заходу оперу­пов­новажений КМСД Шацького РВ УМВС Віталій Фурман розповів дітла­хам історію створення міліції та про виз­начні події з життєдіяльності під­роз­ділу, а також про розкриття зло­чи­нів, скоєних в Ша­цькому районі, звер­нув увагу на проблеми підлітко­вої злочинності – види правопо­ру­шень та відпові­да­ль­ність, яку можуть нести неповно­літні.

На завершення зустрічі правоохо­ронці побажали школярам успіхів у навчанні та суворо дотримуватись за­­кону. В свою чергу діти подякували мі­ліціонерам за змістовну та дуже цікаву розповідь, можливість поба­чити реальну діяльність правоохо­рон­них служб.

Олена КОСТЮК,

інспектор по роботі

з населенням Шацького РВ УМВС.