Головна Політика Народні депутати України Ігор Єремеєв та Степан Івахів зареєстрували у Верховній Раді...

Народні депутати України Ігор Єремеєв та Степан Івахів зареєстрували у Верховній Раді законопроект про скасування ганебного “мовного закону”

2984

Народні депутати України від Волині Ігор Єремеєв та Степан Івахів зареєстрували у Верховній Раді законопроект №1190-1 «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики». Автори законопроекту спра­ведливо вважають, що Закон України «Про засади дер­жавної мовної політики» не має права на існування, бо його ухва­лили всупереч Конституції України та Регламенту Верхов­ної Ради України. Також запровадження цього закону супере­чить нормам Європейської хартії регіональних мов, його впро­вад­ження призводить до значних витрат державного бюджету, а його норми знищують українську мову. «Мовний закон» вик­ли­кав шквал протиріч та суперечок у суспільстві, що вкотре до­во­дить: питання мови, культури та історії не можна полі­ти­зувати.

Так, ще перебуваючи в статусі кандидатів у народні депу­та­ти, Ігор Єремеєв та Степан Івахів на кожній зустрічі з волиня­нами порушували питання про необхідність скасування ганеб­ного «мовного закону».

Тому розпочати свою законотворчу діяльність у парламенті сьо­мого скликання з розробки та реєстрації законопроекту «Про засади державної мовної політики» стало для депутатів-во­линян справою честі.

Ігор Єремеєв так обґрунтовує свою позицію: «Ми, українці, має­мо свою рідну землю, історію, культуру. Це робить із нас єди­ну націю. І головне – у нас є наша українська мова, яку ми по­винні захистити від знищення зовні. Зроблю все можливе, щоб скасувати відверто антидержавний закон Колесніченка-Кі­валова. Це мій обов’язок і як народного депутата, і як ук­раїнця», – обґрунтовує свою позицію волинський нардеп Ігор Єремеєв.

Степан Івахів, у свою чергу, заявив: «Одним із головних пунктів моєї передвиборчої програми було скасування «мовного за­кону». А передвиборча програма для мене – це документ, якому я слідую у своїй депутатській роботі. Державна мова в країні має бути єдина – українська. Так записано в Конституції і так по­винно бути. І не має бути жодних спекуляцій на тему україн­ської мови чи української історії».