Головна Політика Самійличівським сільським головою став Кусько Олександр Сергійович

Самійличівським сільським головою став Кусько Олександр Сергійович

4607

За попередніми результатами Самійличівським сільським головою став Кусько Олександр Сергійович, 1964 року народження, висунутий на посаду Шацькою ра­йон­ною організацією «ВО «Батьківщина» – 409 або 88% голосів вибор­ців.

За попередніми результатами депутатами до Самійличівської сільської ради стали:

Богдан Олена Андріївна, 1983 року народження, само­ви­сування (Самійличівський виборчий округ №1), Мулявка Наталія Сте­панівна, 1978 року народження, само­висування (Самій­ли­чівсь­кий виборчий округ №2), Поло­же­вець Ва­лентина Пет­рівна, 1975 року народження, само­ви­сування (Са­­мійличівський ви­бор­чий округ №3), Кущик Іван Павлович, 1962 року на­род­ження, са­мо­висування (Самійличів­ський ви­борчий округ №4), Цвин­­килевич Михайло Володими­рович, 1983 року народ­ження, са­мовисування (Самійличівський вибор­чий округ №5), Прядун Ніна Адамівна, 1966 року народ­ження, са­мовисування (Хомичівський виборчий округ №6), Да­ни­левич Оксана Васи­лівна, 1984 року народження, самовису­вання (Пе­хівський ви­бор­чий округ №7), Пех Павло Адамович, 1967 року на­родження, самовисування (Пехівський виборчий округ №8), Пех Василь Миколайович, 1990 року народження, само­ви­су­вання (Пехів­ський виборчий округ №9), Сиротюк Ана­толій Воло­дими­рович, 1969 року народження, самовисування (Положів­ський ви­борчий округ №10), Березовська Людмила Петрівна, 1960 року народ­ження, са­мовисування (Положівський виборчий округ №11), Яль­ни­цький Олександр Вікторович, 1976 року на­родження, са­мо­ви­сування (Положівський виборчий округ №12).

Явка виборців у Самійличівській сільській раді склала 65,77%.