Головна Спорт Валерія Терета: «Хочу потрапити в п’ятірку найсильніших веслувальниць України»

Валерія Терета: «Хочу потрапити в п’ятірку найсильніших веслувальниць України»

2995

Валерія Терета – одна з найсильніших спортсменок, які навчалися на відділенні веслування Шацької дитячо-юнацької спортивної школи. Чемпіонка України, перемож­ниця і призерка багатьох всеук­­раїнських і міжна­род­них змагань, шачанка заслу­жено ввійшла в склад збірної України, яка виступала на чем­піонаті Європи-2018 з веслування на байдарках і каное в Італії. І хоча призером чемпіонату Валерія не стала, саму участь у головних стар­тах сезону вона вважає успі­хом.

– Валеріє, чому Ви об­рали веслування? Це не надто важкий вид спорту для дівчини?

– Досить важкий, але мені подобається! Коли вперше прийшла в Шацьку дитячо-юнацьку спортивну школу, мій тре­нер Микола Романович (на фото) по­бачив у мені спортив­ний по­тенціал. Відтоді поча­лася нап­ружена робота, пос­тійні трену­вання. В човні я по­чувала себе впевнено, тому й гарні резу­ль­тати не забари­лися.

– Ви навчаєтеся в Ль­вівському державному учи­лищі фізичної культури і спорту. Наскільки мені ві­домо, там виховують май­бутню еліту українського спорту.

– Так, в училищі готують спортс­менів високої кваліфі­кації – резерву до національних збірних команд України з олім­пій­ських видів спорту. Чудові викладачі, пристойна матеріа­льна база – я задоволена, що навчаюся, набираюся спортив­ного досвіду і росту професійно саме в цьому навчальному закладі.

– Ви ввійшли в склад збір­ної України на чемпіонат Єв­ропи з веслування, який про­ходив в Італії. Які Ваші вра­ження від змагань?

– Я сподівалася на більш успішний виступ в Ауронцо-ді-Кадоре. Проте трохи підвело тех­нічне виконання, не на мене спрацювали погодні умови – і, як результат, у фінальному зап­ливі я фінішувала в каное-оди­ночці на 200 м шостою.

– Я знаю, що Вас відіб­рали і на чемпіонат світу, який проходив у Болгарії.

– Так, це правда. Проте, на жаль, у Болгарію поїхала не я, а зов­сім інша спор­тс­менка. Так уже склалося, від ме­не там нічого не за­лежало.

– Що поба­жаєте вихо­ван­­­кам Шаць­кої ДЮСШ, які почи­нають зай­матися вес­луванням?

– Найперше, на­по­лег­ливості, цілеспрямо­ва­ності, терпіння. Вірити в свої сили, не зупинятися на півдорозі і впевнено, крок за кроком, пря­мувати до мети. А ще не боя­тися відкрито проявляти свої емоції: чи радість, чи злість, як це роблю я! Мені це допо­магає в спорті!

– Які Ваші спортивні плани?

– Я почну виступати в ка­тегорії дорослих спортс­менок, тому вже зарання налашто­вуюся на напружену роботу. Буду старатися, щоб потра­пити в п’ятірку найсильніших!

– Днями стало відомо, що Вам присвоїли звання «Майс­тер спорту Ук­раї­ни». Вітаю і бажаю яскра­вих веслуваль­них перемог і стрімкої спор­тив­ної кар’єри!

Розмовляла

Мирослава ЦЮП’ЯХ