Головна Свято Без уваги не залишиться жоден ветеран

Без уваги не залишиться жоден ветеран

2928

Менше одного місяця зали­шилося до всенародного свя­та – дня Великої Перемоги над фашистськими загарбниками в 1945 році. Україна і український народ внесли вагомий вклад в цю звитягу. Мільйони грома­дян України пліч-о-пліч з іншими народами колишнього Радян­сь­кого Союзу воювали на фрон­ті, боролися в тилу ворога, на­б­лижаючи світлий день 9 травня.

Майже 68 років пройшло з того часу. Тодішні молоді воїни ста­ли дідусями і прадідусями, а бі­ль­шість відійшла у вічність, залишивши своїх дружин-вдів на старість літ.

Сьогодні в районі проживає 25 учасників бойових дій та інвалідів Другої світової війни. Серед них 19 – віком понад 85 ро­ків. Всі вони з 1 травня цього року отримуватимуть пенсію й інші пільги як інваліди І групи (2 548 грн.). Серед ветеранів війни 101 солдатська вдова, 5 малолітніх в’язнів, 29 насильно вивезених на примусові роботи до Німеччини, 584 громадян є учасниками війни і 2 000 жителів – діти війни. Всі ці категорії ве­те­ранів є людьми похилого віку і потребують всілякої під­тримки від держави, рідних і близьких, а ті, що таких не мають, роз­раховують на допомогу соціальних служб району та волон­терів навчальних закладів. Саме розвитку волонтерського ру­ху в районі були присвячені засідання районної ради ветеранів та спільна нарада-практикум голів первинних ветеранських орга­нізацій, керівників волонтерських загонів шкіл та соціальних служб району з метою охоп­лення всіх нужденних гро­мадян відповідною допомогою.

На нараді вирішено, що координаторами ро­боти волонтерів і соціальних служб у кожному селі мають стати голови пер­вин­них ветеран­ських організацій, а тому з усіх питань і проб­лем, що виникають у житті, вам, шановні ветерани, слід звер­татись до голів сі­ль­ських первинних організацій ветеранів, які працюють на гро­мадських засадах на території усіх сільських і селищної рад. Це Ярошук Єва Іванівна (Шацьк), Оксентюк Іван Олександрович (с. Грабове), Михальчук Григорій Федорович (с. Піща), Карпук Лю­бов Володимирівна (с. Прип’ять), Матвіюк Во­ло­димир Анто­нович (с. Пулемець), Занюк Петро Геор­гійович (с. Пуль­мо), Прадун Любов Антонівна (с. Самійличі), Дени­со­вець Василь Іва­нович (с. Світязь) і Лончук Віра Лукашівна (с. Ростань). Всі питання і проблеми, які вони не зможуть вирішити на місці (з виконкомами сільських рад, школами тощо), голови первинок адре­суватимуть районній раді ветеранів для вирі­шення в районних органах влади.

Сьогодні напередодні свята Перемоги треба обстежити матеріально-побутові умови проживання ветеранів та інва­лідів, визначитись, якої допомоги вони потребують, спільно з викон­комами сільських і селищної рад, школами вирішити питання впорядкування братських могил і обелісків Слави, окремих захоронень одиноких громадян, за якими немає кому доглянути та ряд інших питань. Саме такими діями ми зможемо віддати шану живим і полеглим героям Другої світової війни, вдовам, учасникам і дітям війни.

Відповідно до Указу Президента України Віктора Януковича, підписаного 19 жовтня 2012 року, Україна, Волинь і Шацький район у 2014 році відзначатимуть 70-ту річницю визволення територій від німецько-фашистських загарбників, а в наступному 2015-му – 70-ту весну Великої Перемоги. Ці події спонукають всю громаду району до пошуку активних форм і методів роботи з ветеранами та очевидцями війни, особливо в навчальних закладах, та в роботі з молоддю, щоб донести до їх свідомості правду про подвиги воїнів-визволителів, страшні роки воєнного лихоліття для населення району в 1941-1945 роках.

Адам ДУДАРЧУК, голова Шацької районної ради ветеранів.