Головна Свято Як на Юрія день села у Хрипську святкували

Як на Юрія день села у Хрипську святкували

3309

Щороку у день святого Юрія (6 травня) у селі Хрипськ збе­рігається хороша традиція: зби­ратися усім селом, аби відзна­чити наймасовіше свято – День села. Хоч населений пункт не має свого храму, та віряни хо­дять до сусіднього села Рос­тань, де знаходиться Свято-Ге­ор­гіївська церква, в якій нас­тоятель церкви Олександр Кли­коцюк відслужив святковий мо­лебень.

А біля сільського клубу с. Хрип­ськ на імпровізованій сцені від­бувалося святкування. На огляд була представлена вистав­ка вишивок місцевих май­ст­ринь, а також солодкої здоби.

З вітальним словом до своїх односельців та всіх, хто прибув на свято, звер­ну­в­ся Ростанський сільсь­кий голова Віталій Вирвич. Зі святом усіх привітали го­лова райдержадміністрації Олександр Кусько, началь­ник відділу культури рай­дер­­ж­­адміністрації Орися Мелюх, від імені районної ради – ке­руюча справами Ольга Са­ха­рук. Відзначені грамотою та подякою від рай­держ­адмі­ністрації та районної ради найкращий господар села Пет­ро Бруско та завідувач міс­цевого ФАПу Алла Лукашук.

Вітальну листівку від на­родного депутата Степана Івахіва зачитав його поміч­ник Володимир Бащук. Тож у свя­то не обійшлося без пода­рун­ків від благодійного фонду «Патріоти Волині»: отримали їх кращий свинобій Валерій Дармофал, наймолодший зять Андрій Стад­нік, найстарший зять Андрій Про­тас, найбагатша вну­ками бабу­ся Ганна Дорош, най­кра­ща ви­шивальниця Світлана Гаври­люк. Не забули в цей день при­вітати сільських матерів-ге­роїнь, які виховують п’ятьох і більше ді­тей: Ганну Горун, Єву Горун, Ана­с­тасію Горун, Пелагію Гера­симук, Ганну Дорош, Марію Дар­мофал, Катерину Демчук, Ма­рію Дуцник, Ірину Оніщук, Олену Півень, Катерину Мегель, Марію Протас. Погодьтеся, що на село, в якому проживає 177 лю­дей, кількість матерів-героїнь є до­сить високою.

Концертна програма, яку пре­­зентували аматори клубних закладів сіл Хрипськ та Затиш­шя, була насичена українськими піснями, а веселого настрою до­давали майстерно підготов­лені гумористичні сценки із сільсь­кого життя.

Організатор заходу Ольга Ге­ра­симук щиро вдячна усім, хто до­лучився до проведення свя­та: спонсорам – жителям села Ларисі Миць та Івану Лютику, аматор­ському колективу клубу с. Затиш­шя (керівник Тетяна Шульга).

Наш кор.