Головна Свято Пам’ятати, щоб жити

Пам’ятати, щоб жити

2938

9 травня минуло 68 років з того пам’ятного для людей стар­шого покоління дня, коли країни Східної Європи були зві­ль­нені від німецько-фашист­ських загарбників. Перемога в цій війні – це великий подвиг на­ших дідів і прадідів, пам’я­тати про який – наш довічний обов’язок, а ще – докласти усіх зу­силь, аби про нього пам’я­тали і наступні покоління. І чим бі­льше часу минає від знамен­ної дати – тим більш значущою є во­на для нас. Вклонитися па­м’яті полеглих воїнів прийшли до пам’ятника Невідомому сол­дату Володимир Найда, голова Шацької РДА, Володимир Голя­ди­нець, голова Шацької район­ної ради, Віктор Сорока, Шаць­кий селищний голова, а також ве­терани Великої Вітчизняної війни. За традицією, панахиду за загиблими воїнами відслу­жив настоятель храму Різдва Бо­городиці смт Шацьк отець Ми­­кола Вихор.

Мабуть, ще жодного року свят­кова колона, формування якої відбувалося біля район­ного Будинку культури, не була такою великою, як цього. Пра­цівники установ та орга­ні­зацій району, жителі селища, учні школи, студенти та викла­дачі Шацького лісового коледжу з вінками та квітами пряму­вали до обеліску Слави, аби вша­нувати тих, хто поклав свої життя на вівтар Великої Пе­ремоги, подякувати ще жи­вим учасникам бойових дій, котрі з молодечим запалом кро­кували на початку колони. Під­силювало відчуття свята Пе­ремоги гра двох духових ор­кестрів – Шацької дитячої му­зич­ної школи та районного Бу­динку культури. 

Вітальну промову з нагоди чергової річниці Перемоги за­чи­тав Володимир Голядинець, до слів якого приєднався і Во­ло­димир Найда. На прикладі історії власної родини він відз­на­чив, що війна залишила слід чи не у кожній волинській сім’ї і що забувати про той вклад у Пе­ремогу, який ціною власного життя та здоров’я зробили 68 ро­ків тому наші рідні, ми не має­мо права. Від імені ветеранів дя­ку­вали усім за хороші слова, вшанування пам’ятного дня Пе­ремоги голова районної ради ве­теранів Адам Дударчук, по­чес­ний голова районної ради ве­теранів Костянтин Чесно­ков. Слова вдячності тим, хто вип­робував на собі усі жа­хи війни, хто наб­ли­жав день Пе­ре­моги, жертвуючи кров’ю і жит­тям, хто пе­ре­дав но­вим поко­лінням від­новлену кра­їну та мир­не жит­тя, висло­вив від мо­лоді студент Шацького лі­сового ко­лед­жу Назар Шопук.  Хвилиною мовчання при­­­сутні від­дали шану тим, хто не по­вер­нувся з війни. В па­м’ять про них нап­рикінці мітин­гу і про­лунали три бойові пост­ріли.

Продовжилося святку­вання Дня Перемоги у сквері біля па­м’ятника Тарасові Шевченку, де зі сцени лунали пісні воєнних та повоєнних років, які стали улюб­­леними не тільки для ве­теранів, а й для багатьох інших поколінь людей. Українські на­родні пісні у виконанні народ­них аматорських колективів «Гор­лиця» РБК, «Лісова пісня» од­нойменного санаторію, на­род­ного ансамблю народних інст­рументів РБК «Веретено», учнів та вик­ла­да­чів дитячої му­­зич­ної школи та ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк по­радували усіх гля­дачів. Ра­зом з тим ба­жаючі могли поз­ма­гатися у шашках та вп­рав­ності кидати дротики у ціль (дартсі). Різноманітні роз­ваги були організовані і для ді­тей – скакання на батуті, ков­зан­ня з надувної гірки. На за­вер­шення свята показові виступи вихо­ванців Шацької ДЮСШ, які від­відують заняття з боротьби дзюдо, порадували усіх гляда­чів, адже засвідчили, що в на­шому краї ростуть гідні май­бутні захисники Вітчизни.

Віта ШЕПЕЛЯ.