Головна Свято Дякуємо співзасновникам і читачам за незабутнє свято!

Дякуємо співзасновникам і читачам за незабутнє свято!

2951

Щороку 6 червня – в День журналіста – ми, працівники ре­дакції газети «Шацький край», приймаємо вітання зі своїм про­фесійним святом. Цьо­го­річне святкування особливо по­радувало наш невеликий ко­лек­тив (6 чоловік), бо такої кі­ль­кості вітань, такої уваги від влади, наших дорогих читачів і колег не мали ніколи. З самого ранку електронна скринька ре­дак­ційної пошти почала напов­ню­ватися листами з гарними сло­вами побажань. Широкого кола шанувальників, гострого пера, світлих і натхненних по­мис­лів та успіхів у творчій ро­боті нам зичили перші керівники Волині та прес-служби облас­них управлінь. З задово­лен­ням читали вголос вітання, що над­­ходили на наші особисті сто­рінки в соціальних мережах! Вмикали на телефонах голос­ний зв’язок, щоб потім усім ко­лективом дружно дякувати на­шим друзям за теплі слова!

Особлива вдячність тим, хто особисто завітав до нас на свято з нагородами і подарун­ками: нашим співзасновникам – представникам Шацької ра­йонної ради і райдержад­мі­ністрації. З їхніх рук грамоти за високий професіоналізм, сум­лінну творчу працю отримали відповідальний секретар Ліана Мисюрина (на фото) і корес­пон­дент Віта Шепеля. Про­тя­гом дня підні­мали нам настрій приємними ві­таннями голов­ний лікар Ша­цької районної лі­карні Світлана Крецу, директор ДП «Шацьке УДЛГ» Андрій Лю­бінець, по­чес­ний житель Ша­цька і один з найк­ращих наших друзів Кос­тянтин Чесноков, під­п­риємці Ва­силь та Ірина Пе­чуки, голова районної органі­за­ції КПУ Василь Демедюк, керуючий Шацького від­ділення ВГРУ ПриватБанк Віталій Ме­люх, начальник Ша­цького ра­йон­ного управління юс­тиції Во­ло­димир Оксентюк, голова районної організації ін­валідів Ніна Верешко, пра­ців­ники ди­тячо-юнацької спортив­ної шко­ли та Цеху електроз­в’язку Волин­ської філії ВАТ «Укр­телеком» та багато-ба­га­то інших. Теле­фо­ну­вали з відділів освіти та у спра­вах сім’ї, мо­лоді і спорту, ШРЦСССДМ, служ­би у справах дітей. Щирою ук­раїн­­ською піс­нею прозвучало вітання від учасників народ­ного ансамблю «Лісова пісня». А кульмінацією стали поба­жан­ня до свята і як додаток –  смачний подарунок від керівництва пі­це­рії «Фелі­чіта» – ароматна піцца.

Усім вам щиро дякуємо за не­забутнє свято! Приємно, що довіряєте нам, що читаєте «Ша­цький край» і разом з нами творите літопис селища і цілого Шацького району. Обіцяємо й на­далі бути об’єктивними, ко­рект­ними, відповідальними, прав­диво висвітлювати події, відс­тоювати інтереси громади і робити районку ще ближчою до кожного з вас! А ви, дорогі чи­­тачі, допомагайте нам у цьо­му, бо разом ми – сила! 

РЕДАКЦІЯ.