Головна Економіка Шацький район повинен бути взірцем чистоти і порядку в довкіллі – закінчення

Шацький район повинен бути взірцем чистоти і порядку в довкіллі – закінчення

3722

Закінчення. Початок у попередньому номері.

Нещодавно австрійська компанія «AVE Group» заявила про свої наміри організувати на Волині переробку та утилізацію твер­дих побутових відходів. Керівники компанії зустрілися із головою Волинської облдержадміністрації Борисом Клімчуком, його зас­туп­ником Едуардом Стоєвим та Луцьким міським головою Ми­ко­лою Романюком. В ході розмови топ-менеджери «AVE Group» пові­домили про наміри відкрити в області своє представництво та розпочати діяльність зі збору, переробки та утилізації твердих по­бутових відходів.

«Ми з 2005 року пр­а­цює­мо в Україні, по­чинали із рай­центру в За­­­кар­па­тсь­кій області, по­тому нала­го­дили ро­бо­ту на Івано-Франківщині, у Львові та Уж­городі. У нас є чітке бачення бізнесу, і компанія хоче працювати в Західній Україні», – повідомив ке­рів­ник «AVE Group» Гельмут Бургер. Він також звернув увагу, що компанія впроваджує європейську систему поводження з по­бутовими відходами, застосовуючи сучасні технології та тех­ніку в збиранні сміття та у його переробці.

Голова облдержадміністрації Борис Клімчук насамперед по­дя­кував австрійським потенційним інвесторам за їх наміри роз­гор­нути діяльність на Волині та особливо підкреслив, що про­зо­ро­му, чесному бізнесу в області – максимальне сприяння та «зе­лене світло». «Ваші пропозиції нас зацікавили в контексті збільшення відсотка твердих відходів, які перероблятимуться, а отже – об’єми захороненого сміття мінімізуватимуться. Це ва­гома перевага – менша шкода екології краю», – наголосив Борис Клімчук.

Разом з тим, голова облдержадміністрації запропонував пре­дс­тавникам «AVE Group» звернути увагу на ще кілька перспективних напрямків діяльності: збір і вивезення побутового сміття із зони шацьких озер, утилізацію медичного біологічного ма­теріалу та одноразового медичного інструментарію. «Щодо ша­цьких озер, то щодня в гарячий сезон їх відвідує до 30 тисяч лю­дей, тому об’єми роботи будуть чималі», – зазначив Борис Клімчук.

Сторони домовились щодо розробки концепції майбутньої дія­ль­ності «AVE Group» на Волині. Подальша співпраця буде роз­ви­ватися уже згідно з вищезазначеним документом. Разом з тим, ке­­рівник «AVE Group» Гельмут Бургер підкреслив, що компанія дуже за­цікавлена у тому, аби якнайшвидше розпочати діяльність в нашій області, бо бачить тут перспективи розвитку. В свою чергу, го­лова облдержадміністрації зауважив: «У вас є досвід та тех­но­логії, у нас – бажання співпрацювати та залучати іно­зем­ний ка­пітал в економіку краю. Тому інтерес взаємовигідний», – ре­зюмував Борис Клімчук.

Як бачимо, на високій зустрічі було згадано і край шацьких озер. Тому є надія на те, що і в наш район прийде такий інвестор, а відходи людської діяльності стануть дефіцитом, бо їх будуть за­бирати на переробку.

А поки ж на сьогодні маємо проблему зі сміттям, низький рі­вень культури деяких громадян щодо чистоти довкілля та не­дос­татню організаційну та інформаційну роботу голів органів міс­цевого самоврядування з цього питання. Фотографії, які розміщені на цій сторінці, яскраво підтверджують вищесказане.

Віктор ГРИЦЮК.