Головна Свято Величне свято Перемоги

Величне свято Перемоги

3116

Дорогою ціною заплатив укра­їнський народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років. Не щезне в пам’яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу – його битва, його перемога над фашистами. Можна по-різному ставитися до Великої Вітчиз­ня­ної війни, по-різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. У довічному боргу наше покоління і перед тими вете­ранами війни, кому пощастило пройти через пекло битв і до­жити до світлого Дня Перемо­ги. З кожним роком все менше і менше сивочолих ветеранів при­ходить до обелісків, аби вша­нувати пам’ять своїх бойо­вих побратимів, розповісти про вій­ну, що наче вчора, а не 69 років тому, увінчалася Пере­могою. В наших серцях назав­жди зали­шиться пам’ять, світ­ла пам’ять про незабутніх ге­роїв.

Цього року День Перемоги хоч і був менш людним (зважа­ючи на заходи безпеки), але не менш пам’ятним та емоційним. Розпочалися урочистості у ра­йонному центрі біля пам’ятника Невідомому солдату, де бла­гочинний Шацької округи отець Микола Вихор провів поми­на­льну панахиду за загиблими в роки війни. Святковою ходою під жовто-блакитним знаме­ном ветерани та учасники бойових дій, жителі селища, працівники установ та організацій району, навчальних закладів пройшли до обеліску Слави, де відбувся урочистий мітинг.

Виступаючи перед грома­дою, голова райдерж­адмініс­трації Олександр Кусько наго­лосив: «У цей травневий день ми завжди вшановуємо пере­можців у Великій Вітчизняній війні, разом з тим в скорботі схи­ляємо голови перед світ­лою пам’яттю полеглих. Ми без­межно вдячні учасникам війни, нашим ветеранам, котрі наб­лижали перемогу дорогою ці­ною – власним життям. Тож ми не маємо права забути про ціну, яку заплатив народ, звіль­ня­ючи не лише свої землі, а й Європу, від фашистських оку­пантів. Два народи дорогою ці­ною здо­були нам мир, тож сьогодні боляче бути свідками сучасних подій, і тим більше ми сьогодні починаємо усвідом­лювати і ро­зуміти значення, цін­ність слова мир».

Зі словами привітань звер­ну­лися до учасників святко­во­го мітингу голова районної ради Сергій Віннічук, котрий побажав ветеранам від депутатського корпусу районної ради міцного здоров’я, у сім’ях – миру, спо­кою і злагоди.

Долучилися до привітань і го­лова районної ради ветеранів Адам Дударчук, почесний гро­мадянин селища, почесний го­лова районної ради ветеранів Костянтин Чесноков. Хвили­ною мовчання присутні вшану­вали пам’ять загиблих у боях, тих ветеранів, котрих уже не­має серед нас. А на завер­шен­ня урочистостей шачани пок­лали до обеліску Слави вінки та квіти в знак вічної пам’яті про тих, хто здобув мир.

А далі для ветеранів свято продовжилося у незвичний спо­сіб. Завдяки місцевій екскур­сійній фірмі «Світязь-Аktive» та її співробітникам Сергієві Гри­цюку та Петрові Сидоруку для ве­теранів району Костянтина Чес­нокова, Миколи Данилюка, Ми­хайла Гірича, Степана Андро­сюка, а також Адама Дудар­чука була організована поїздка терито­рією селищної ради, аби вони згадали та порівняли, яким було селище 70 років тому і яким стало тепер. Проїхалися вете­рани, як то кажуть, з ві­терцем, бо ж і автомобіль ГАЗ-69, на­даний для екскурсії, був нез­вичний, з відкритим верхом та з великим жовто-блакитним пра­пором. І вражень від ман­д­рівки старими вулицями Шаць­ка, що 70 років тому лише по­чинали розбудовуватися, та но­­вими, на яких колись були лише чагарники, урочищем Гря­да, санаторієм «Лісова пісня», селом Мельники було багато.

Віта ШЕПЕЛЯ.