Головна Військо В країні завершується пер­ший етап четвертої хвилі мо­білізації

В країні завершується пер­ший етап четвертої хвилі мо­білізації

2469

З Шацького району до лав Збройних Сил України при­звано 18 бійців: 4 – з Шацька, 6 – зі Світязя, 3 – з Вілиці і по одно­му з сіл Кропивники, Оме­ляне, Підманове, Грабове, Смо­ляри-Світязькі. Найбільше мобілізованих – 8 чоловік – поїхало в навчальні центри зі Світязької сільської ради, жод­ного – з Пульмівської, Самійли­чівської, Піщанської і Рос­тан­ської. Майбутні захисники про­ходять воєнну підготовку на полігонах Рівненської, Жито­мир­ської, Львівської та Чер­нігівської областей. У центрах хлопців повністю забезпечили одягом і взуттям, ніхто з них не скаржиться на харчування та умови проживання. Є неве­лика потреба в ліках, утім, про­блема успішно вирішу­єть­ся районною владою і волонте­рами з ГО «Небайдужі».

Одними з останніх мо­білі­зували Ярослава Крата (смт Шацьк), Олександра Ма­зурка, Ярослава Хоміка, Івана Ка­лєн­ського (с. Світязь) та Сер­гія Грибука (с. Омеляне). Ста­ти справжніми захисни­ка­ми Вітчизни бажали призов­никам Лариса Васейчук, ке­рівник апарату Шацької РДА, Сергій Віннічук, голова Шаць­кої ра­йонної ради, та Адам Дудар­чук, голова громад­ської ради при Шацькій РДА. Пред­став­ники влади вручили мо­білі­зо­ваним пакети з про­ві­зією, во­лонтери традиційно по­в’я­зали хлопців прапорами.

– Дай Боже, щоб воювати вам довелося лише на нав­чанні, – побажав майбут­нім за­хисникам Адам Харитонович.

Молімося, щоб сталося ди­во і скінчилася війна. І всі ми живими-здоровими зус­трі­чали тих, хто захищає чи го­тується захищати нашу Україну.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.