Головна Цікаво Державна інспекція техногенної безпеки України вкрай стур­бована ситуацією, що склалася з травмуванням...

Державна інспекція техногенної безпеки України вкрай стур­бована ситуацією, що склалася з травмуванням та загибеллю дітей на пожежах.

2245

У минулому році під час пожеж на території України за­гинуло 87 дітей та ще 143 дитини отримали травми.

За оперативними даними, з початку року вже виникло майже 2,5 ти­сяч пожеж, на яких загинуло 252 особи, 115 отримали травми. На жаль, серед них є й діти. Легковажне поводження малечі з вогнем, га­зом, незнання елементарних правил безпечної поведінки – пер­шоп­ричини сумних та трагічних наслідків. І виною цьому є бать­ків­сь­кий недогляд.

Найрезонанснішим ви­пад­ком стала загибель чо­ти­рьох дітей під час пожежі у селі Красносілка Овру­ць­кого району Житомирщини 19 січня цього року. При­чи­на трагедії, за поперед­німи даними, – порушення пра­вил експлуатації пічного опа­лення. Така кількість смер­тельних випадків та трав­мування серед дітей зму­шує звернутися до кож­ного з батьків, адже коли ді­тей залишають нап­риз­во­ля­ще, це не повинно бути поза увагою.

Шановні батьки! Не за­ли­­шайте дітей без нагляду! Дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил без­печної поведінки в побуті. Виховуйте у дітей навички культури безпечної по­ве­дінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хви­лин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неждана мить не стала по­чатком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як дія­ти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя ваших дітей за­ле­жить лише від вас самих!

Шацький районний

сектор управління Держтехногенбезпеки, ДПРЧ-11.