Головна Свято Наймолодший син Волині – Шацький район – відсвяткував 20-річчя

Наймолодший син Волині – Шацький район – відсвяткував 20-річчя

3884

Заходи, присвячені 20-річ­чю створення Шацького ра­йо­ну, досягнули кульмінації без­посередньо в день ювілею – 3 лютого. Районний Будинок культури з самого ранку відчи­нив двері для від­відувачів виставки умільців Шацького району, що діяла у фойє і була пред­ставлена найріз­но­ма­нітнішими експо­натами: від здоби і хлібо-булочних ви­робів кондитер­сько­го цеху Шацького спо­живчого товариства (дирек­тор Петро Склезь), приватної міні-пекарні (директор Олена Лі­кіних) до шацьких сувенірів від магазину «Глобус» (під­при­ємець Неля Сацюк), творчих робіт викладачів та вихованців Шацького БДЮТ і гуртка «Ори­гамі» клубу с. Ростань, виробів з дерева та експонатів музею фауни Шацького лісо­вого ко­леджу. Висо­копос­тав­лених гостей, які при­бу­вали на свят­ку­ван­ня, зустрічали тради­ційним хлібом-сіллю. Чи не вперше зал Бу­динку культури не зміг умістити всіх людей, які виявили ба­жання подивитися кон­цертну програму і по­чу­ти ві­тання на адресу ра­йо­ну-іменинника. На свя­то прибули Во­ло­­ди­мир Войтович, голова Во­линської обласної ра­ди, Сте­пан Івахів, народний де­путат Верховної Ради Украї­ни, Олек­сандр Дзядук, голова Любом­льської РДА, Святослав Гав­рилюк, голова Любом­льсь­кої районної ради, Володимир Склянчук, у 1993 році – пред­ставник Президента України в Любомльському районі, Ка­зимір Лапіч, голова Мало­рит­ського райвиконкому, деле­га­ція з Польщі на чолі з заступ­ником старости Влодавського повіту Мірославом Конєчним. Словами гордості за молодий, але перспективний Шацький район були сповнені виступи його повноправних госпо­дарів: Володимира Найди, голови Шацької РДА, та Во­лодимира Голядинця, го­лови районної ради; патріотів краю, що особисто відстоювали район: Віктора Карпука, ди­ректора санаторію «Лісова пісня», та Адама Дударчука, голови Шацької районної ради ветеранів.

За вагомий внесок у роз­виток району та з нагоди свята Почесні грамоти і цінні пода­рунки – наручні годинники – від Волинської обласної ради та  обласної державної адміні­страції отримали Володимир Найда, Володимир Голя­ди­нець, Вік­тор Карпук, Адам Дударчук, Анатолій Жданов, колишній головний лікар Шацької ЦРЛ, Микола Шевчук, колишній на­чальник Шацького РВ УМВС, Тетяна Ціпошук, методист РМК відділу освіти Шацької РДА, Тетяна Матей­чик, заві­дуюча терапевтичного від­ді­лення Шацької районної лі­карні, Микола Моісеєнко, ко­лишній директор Шацького лісного технікуму, Уляна Ко­вальчук, сестра-господиня са­наторію «Лісова пісня». Подяки голови райдержадміністрації було оголошено Федору Гіричу, завідуючому клубу с. Мель­ники, Віктору Голубєву, вик­ладачу фізичного виховання Шацького лісового коледжу, Ніні Дужич, вчителю географії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь, Руслану Кузьку, тренеру-викладачу Шацької ДЮСШ, Наталії Ні­мець, керівнику гуртків Шаць­кого БДЮТ. На Подяки голови районної ради заслужили Те­тяна Гінчук, завідувач ДНЗ №2 смт Шацьк, Любов Кубай, за­ступник начальника, нача­льник бюджетного відділу упра­в­ління фінансів Шацької РДА, Галина Ключук, завідуюча ФАПу с. Голядин, Микола Ко­русь, май­стер лісу Світязького ліс­ництва, Валентина Постер­нак, вчитель іноземної мови НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники. Чудові подарунки привіз для шано­ваних жителів району – своїх виборців Степан Івахів, вру­чивши їх багато­дітній сім’ї Черняків із с. Світязь, Оксані Гі­найло, 100-річній жительці з смт Ша­цьк, Костянтину Чес­нокову, почесному громадянину смт Шацьк, отцю Миколі Вихору, благо­чинно­му Шацької округи, Оксані Гінайло, уче­ниці Володимир-Волинського ВПТУ, яка народилася 3 лютого 1993 року.

Розмаїття і ба­гатство талантів Ша­цького району проявились у святковому концерті, підго­товленому силами районного Будинку культури. Та найкра­щим подарунком став виступ народного артиста України Павла Зіброва, який у пе­рервах між піснями щиро захоплювався красою Шаць­кого краю і дивувався його молодим літам.

До 20-річчя району по­бачило світ ювілейне дру­коване видання – буклет «Ша­цький район. 20 років», в якому викладено стислу інформацію про історію, розвиток і сьо­годення краю озер. Також було відзнято фільм про Ша­цький район, уривки з якого демон­стру­валися під час свят­ку­вання на екрані Будинку ку­льтури.

Мирослава Цюп’ях.