Головна Цікаво Майстер-клас для маленьких танцюристів від майстра спорту

Майстер-клас для маленьких танцюристів від майстра спорту

1584

На початку цього тижня на запрошення Світлани Гурової, ке­рівника шацького танцювального ансамблю «Деніза», до нашого ра­йонного центру завітала тренер-викладач зі спортивної гімнас­тики дитячої спортивної школи олімпійського резерву «Аван­гард», майстер спорту зі спортив­ної гімнастики Світлана Яцина. Спортсменка із Києва, приїхавши сюди вперше на відпочинок, лю­б’язно погодилася дати декілька майстер-класів учасникам тан­цю­вального колективу.

На піку своєї спортивної кар’є­ри Світлана Яцина була членом збірної колишнього Союзу, потім – України. Тепер жінка усі свої уміння передає наймолодшим спо­р­тсменам – учням відомої на теренах України дитячої спор­тив­ної школи олімпійського резерву, зокрема, діткам від трьох до шести років. У Шацьку пані Світ­лана уже провела декілька уроків ша­цьким танцюристам, на яких роз­казувала та показувала, як пра­­ви­льно виробити хорошу роз­тяжку, дала декілька порад для по­чат­ківців. Заняття проводились двічі на тиждень у Шацькому ра­йонному Будинку культури, за що  Світлана Гурова та Світлана Яцина вдячні директору закладу Валентині Ханзерук та хореог­рафу Валентині Демаковій.

– Буду старатися приїжджати до Шацька щоліта і давати по декілька уроків діткам, – говорить спортсменка. – На перших за­няттях старалась дати їм основи поетапної розтяжки, які обо­в’язково потрібні дітям. Вони поки що навчаються, роблять перші кроки, багато чого не знають, не вміють технічно користуватися своїм тілом, не знають методики роботи. Дітям потрібно дати хоча б основи усього цього. Світлана Миколаївна дає техніку тан­цю, але щоб добре вико­ну­вати усі танцювальні елементи, потрібно мати гнучке тіло. Це все напра­цьовується ро­ками, пос­тійними тре­­нуваннями. Багато хто з дітей просив дати якісь поради, настанови на май­бутнє. Та дітям дуже спо­добалося на заняттях, хоч і зіз­на­лися, що було дуже важко.

За час роботи у школі олімпійського ре­зерву пані Світлана має вихованців, які відстоюють честь зак­ладу на різноманітних змаганнях, а також чемпіо­натах міста Києва. Одна з учениць пані Світлани тепер є членом дитячої збірної України зі спортив­ної гім­настики та активно готується до зма­гань на од­ному з міжнародних турнірів.

Принагідно запитую спортсменку, чи важко вихо­вати чемпіона України. У відпо­відь чую: «Важко, дуже важко. Простіше са­мій стати чемпіоном України, аніж вихо­вати, бо сама реально оцінюєш свої сили, знаєш, що ти можеш, надієшся на себе. З дітьми ж бувають різні випадки. Наприклад, часто доводиться відві­дувати інші міста, де бачу чимало дітей, у яких є ве­ли­чезний по­тенціал. Та батьки бояться віддавати своїх дітей в інше місто на навчання, особливо шко­лярів. Чемпіонів потрібно виховувати змалку, а не з юна­цьких років. Раніше 80% учнів нашої школи ста­новили міські діти, пе­реважно з Києва, а тепер є з Іва­но-Фран­ківської області, багато – з Луганської. Це свідчить про те, що останнім часом батьки більше уваги стараються приділяти дітям, дбають про їхнє майбутнє. Хоча дати батькам гарантій того, що ми виховаємо з їхньої дитини майбутнього чемпіона, ніхто  не може. Зви­чайно, що з міськими дітьми працювати легше, їх бі­льше на це на­цілюють батьки, та й можливостей для пов­­но­­цінних занять вони мають більше. Хочеться, щоб і діти із від­далених ре­гіонів Ук­раїни мали шанс реалізувати себе у спорті».

А про Шацький край у Світлани Яцини – лише хороші вра­ження. Хоч і звикла щороку відпочивати з сім’єю лише у Криму, та тепер відк­рила для себе ще однин курортний куточок – шацькі озера з ма­льовничими краєвидами, красою та неповторністю Сві­тязь­кого озера.

Віта ШЕПЕЛЯ.