Головна Коротко Підсумки конкурсу «Україна – це ти, Україна – це ми»

Підсумки конкурсу «Україна – це ти, Україна – це ми»

3142

Україна – це ми разом взяті, ми її творимо, ліпим, формуєм…

Маємо бути хоробрі й завзяті, існує Вкраїна, коли ми існуєм!

Україна починається з кож­ного з нас, вона ще змалку зрос­тає і міцніє в серцях і душах, щоб потім стати дороговказом в житті. Бо кожен із нас в ди­тинстві відкриває материк, кот­­­рий нази­вається Бать­ків­щиною. Кожен сам обирає для себе шлях, визна­чається із жит­­­тєвими ціннос­тями. Та до­поки у наших душах живе лю­бов до України, доти ми є гід­ними її громадянами, си­нами і дочками, бо немає на світі дру­гої Батьківщини, а бать­ківський дім не будують двічі.

«Українсь­кому народу не потрібно спів­чуття – потрібні патріоти. Пот­рі­бен ти!», – писав Іван Олій­ник.

Саме з метою патріотичного ви­ховання молодіжна гро­мад­сь­ка організація «Сучасний фор­мат молоді Шацька» організу­вала серед школярів, що відві­ду­вали літні оздоровчі табори, конкурс «Україна – це ти, Ук­раїна – це ми». Конкурс прохо­див за такими напрямками: ди­тячий малюнок (із листом для солдата), авторський патріо­тич­­ний вірш, патріотична відео­робота і оберіг для солдата. Усі дитячі малюнки із листами бу­дуть відправлені солдатам із Ша­­цького району, що нині зна­хо­дяться в зоні АТО.

До участі в акції долучилися школярі ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк (директор Валерій Михальчук), с. Світязь (директор Віра Озі­мок), с. Пульмо (директор Ва­лен­­тина Куран). Хотілося б відз­начити найактивніших учасни­ків акції: Вікторію Тимошук, Ва­лерію Наумич, Софію Гінайло, Те­тяну Кулачук, Яну Гарват, Лу­к’яна Дзядука, Віталія Сиро­тюка, Назара Клівака, Соломію Сахарук, Володимира Токарсь­кого, Анастасію Крат, Ольгу По­ло­­жевець, Ольгу Романчук, Яну Земську (учні ЗОШ І-ІІІ смт Ша­цьк), Софію Занюк, Ольгу Ос­тапчук, Маргариту Дорошук, Дмитра Гвоздецького, Анаста­сію Мегель, Тараса Курана, Ро­мана Войтовича, Руслану Гвоз­децьку (учні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пу­льмо), а також Вікторію Пили­по­вець (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь).

У рамках акції ми отримали чимало малюнків та листів, що передають патріотичних дух їх творців, а також дуже гарну і чут­тєву поезію, надзвичайно різноманітні обереги. Діти при­носили і власноруч виготовлені ляльки-мотанки, і картини, ви­ко­нані різноманітними техні­ка­ми, ікони та освячений ладан, пат­ріо­тичні браслети-стрічки, зма­йс­т­ровані підкови на щастя. У кож­ній роботі відчувається ду­ша школяра і його величезне ба­жання, аби війна закінчилась як­найшвидше.

Величезне спасибі хотілося б сказати усім учасникам акції, а також їх вчителям та бать­кам. Спостерігаючи за такими юними патріотами, ще раз пере­конуюсь у силі, незламності  і міц­ності нашої нації, в її прек­рас­ному майбутньому. Адже, кожен із нас – це і є Україна, ті­льки разом нам під силу подо­лати усі негаразди, що випали на долю нашого народу.

Україна переможе! Україна понад усе!

Надія ПРИЙМУК, голова МГО «Сучасний формат молоді Шацька».