Головна Цікаво Паспорти за новим зразком і формою

Паспорти за новим зразком і формою

3601

1 березня цього року завершилася робота із забезпечення в пов­ному обсязі територіальних підрозділів Державної міг­раційної служби матеріально-технічними ресурсами, необ­хід­ними для оформ­лення і видачі паспортів громадянина України. З цього дня паспорт громадянина України видається вже не у формі па­пе­­рового документу, а у формі ID-картки.

Розповідає Надія МАТВІЙЧУК, завідувач Шацького РС УДМС України у Волинській області.

Кожен громадянин України, який досягнув 14-річного віку, зо­­бов’язаний отримати паспорт. Він оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які перейшли цю вікову межу – на кожні 10 років.

Паспорт видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання, та не піз­ніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його тер­мінового отримання.

Паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

За оформлення, обміну, а також у разі втрати, викрадення пас­порта справляється адміністративний збір у порядку та роз­­мірах, встановлених чинним законодавством. За оформ­лен­ня пас­порта вперше адміністративний збір не справляє­ться.

До паспорта (ID-картки) вноситься така інформація: назва дер­­жави; назва документа; ім’я особи, стать, громадянство, дата та місце народження; унікальний номер запису в держав­ному реєстрі; номер документа; дата видачі документа та за­кін­чення його строку дії; найменування територіального підрозділу Дер­жавної міграційної служби, що здійснив оформлення пас­порта; реєстраційний номер облікової картки платника по­датків; від­цифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис осо­би.

Віта ШЕПЕЛЯ.