Головна Цікаво Перепелине царство шацької родини

Перепелине царство шацької родини

2143

– У нас двоє маленьких ді­тей, які дуже часто хво­рі­ють. Тож їм потрібно підвищу­вати імунітет та зміцнювати орга­нізм, – говорить пан Олександр. – Знаю, що у перепелиних яйцях та м’ясі міститься дуже ба­гато поживних речовин. Тож порадившись із дружиною, ви­рішили розводити перепілок. Для початку проштудіював увесь Інтернет, шукаючи інфор­мацію на різноманітних сай­тах про те, з чого розпочи­нати і як правильно розво­дити цих птахів. Та й тепер багато спіл­куюся через спеціалізовані фо­руми з тими, хто вже виро­щує перепілок, ділимося досві­дом, спілкуємося. На початку це справді було дещо затрат­ною справою, але здоров’я ді­тей – важливіше. Допоміг у ре­а­лізації задуму той же Інтер­нет, за допомогою якого із Пол­тави замовив інкубатор, май­же 300 штук яєць – із Закар­паття. За­галом в інкубатор вміщується 270 яєць. Перші перепелята вилупилися 17 червня мину­лого року. Взагалі вважається, що вилуплені 70% курчат від зак­ладених яєць – це хороший по­казник. У нас виклюнулося май­же 80% від закладених.

Спочатку, як ділиться дос­відом Олександр, тижнів два-три цілодобово маленьких пе­репілочок тримали в хаті у спе­ціальному бунері, під лампами, де температура постійно по­вин­на бути 37-38 градусів. Потім поступово її знижував на 1-2 градуси та доводив до кім­нат­ної. Після трьох тижнів роз­поділив перепілочок у більші бунери на п’ять відсіків та пере­містив їх у хлів.

Пташенята перепілок наба­гато витриваліші, ніж курчата бройлерів, завдяки підвищеній температурі тіла (42 градуси). Ка­жуть, завдяки цьому вони не хворіють сальмонельозом та мають стійкіший імунітет до різних хвороб.

Поцікавилися, чим же году­ється це птаство?

– Багато хто радив давати перепелятам, які вилупилися, просо, варені перепелині яйця, сир. Але на іншому сайті ви­читав, що цього всього да­вати не потрібно, бо від таких харчів багато пташенят буде гинути. Найкраще три тижні подавати спе­ціалізований ста­р­товий ком­бі­корм для кур­чат, в який зго­дом слід по­т­рохи добав­ля­ти інші кор­ми та крупи. Раз на мі­сяць за­мов­ляю ри­б’яче бо­рош­но, яке також є ду­же ко­рисним для дорослих пере­пілок. Лі­том да­вав різ­ну зе­лень, тер­ту на мілку те­р­тку моркву. За­раз го­дую ку­­ку­руд­зяною,  пше­нич­ною та со­є­вою крупами, даю макуху.

У хліві, де чо­ловік тримає своїх мале­нь­ких пернатих, па­нує справжнє лі­то. Для цього Олександрові довелося уте­плити його зсе­редини, вста­но­вити неве­ли­кий котел-буржуй­ку, датчики пока­з­ників повітря та вологи, вен­тилятор для рівномірного руху теплого по­вітря у приміщенні. У клітках, де знаходиться мо­лодняк, увімкнені ще й додат­кові лампи-обігрівачі.

– Тут постійна темпера­тура – 20 градусів, вологість повинна бути 70%. Це – най­більш комфортні умови для перепілок, – розповідає Олек­сандр. – Отут у мене знахо­диться уже третій виводок за півроку, – та відчиняє клітки, де без зупину  цвірінькають кі­лька сотень маленьких пере­пілочок. – Взагалі для росту птахів потрібні три вагомі складові: тепло, вологість і збалансо­ване харчування. Та­кож важ­ливо, щоб у перепілок постійно була чиста вода. Тож влітку, коли спека, по кілька разів до­водиться міняти воду. А взимку, коли були сильні мо­ро­зи, навіть ночувати у хліві доводилося, аби контролю­вати температуру.

Перепілки – майже ручні, бо не надто пручаються, коли їх береш на руки. Та буває, що можуть повистрибувати з клі­ток на підлогу, як от у день нашого візиту. Ловити птахів у хліві, які, мов клубочки, стояли на під­лозі, допомагав трирічний Мак­симко, старший син Олек­са­ндра та Юлії. Він – уже спра­в­жній господар у перепелиному царстві, допомагає батькам збирати маленькі перепелині яйця, годувати птахів. Олек­сандр розповідає, що син уже знає, наскільки корисними є перепелині яйця. Тож сам їх бере, відрізує спеціальними ножицями вер­хів­ку шкарлупи та п’є по два яйця вранці та два – ввечері.

До речі, їх можна вживати як сирими, так і вареними. За­галом яйця перепелів вва­жаються більш корисними, ніж курячі. Вони містять безліч ві­тамінів і поживних речовин, необхідних людині. Яйця і м’ясо перепелів здавна використо­вувалися в китайській народній медицині. Не секрет, що і в наш час перепелині яйця викорис­товують для лікування бага­тьох захворювань. Смачні та корисні яйця та м’ясо перепілок включають в дієту не тільки дорослих, але й дітей, адже ці яйця не викликають алергічних реакцій, як курячі.

– Для того, аби з малень­кого пташеняти виросла до­росла перепілка, потрібно 56 днів, – розповідає далі Олек­сандр. – Нестися перепілочки починають на 35 день та мо­жуть нестися до двох місяців, якщо утримувати їх в ком­форт­­них умовах. Зараз в день зби­раємо до 80 яєць.

Про те, що Сіжуки мають у господарстві перепілок, зна­ють і сусіди, і родичі, тож час­те­нько приходять до них за та­кими корисними для здоров’я яйцями. А господар не відмов­ляє. Каже, що це хоч і копітка робота – вирощувати пере­пілок, проте користь від спожи­вання цих продуктів, особливо для дітей, є неоціненною. 

Віта ШЕПЕЛЯ.