Головна Цікаво Шачани, що живуть в Італії, ініціювали Марш миру

Шачани, що живуть в Італії, ініціювали Марш миру

1451

26-річна уро­дженка Шацька Олеся Ковальо­ва (на фото) шість з половиною років мешкає в мі­с­течку Матера, що на са­мому півдні Італії. Після закін­чення Луцького тех­ніч­но­го уні­верси­тету переїхала жи­ти в цю сонячну країну разом з чо­ловіком Олек­санд­ром, теж, до речі, шача­нином. На сьо­годні в Матері – ціла ді­ас­пора укра­їн­ців із Шацька: мама Олесі, яка приїхала в Італію першою, тато, брат з дру­жиною, є й інші зем­ляки. Євро­пейська країна при­вабила українців ви­соким рів­нем жит­тя людей, пристой­ними заро­біт­ками, спра­вед­ли­вою соці­аль­ною політикою. Са­ма Олеся вважає себе пов­ноцінною євро­пейкою, бо пра­цює, має житло, користується всіма благами цивілізованого світу. Проте, зізнається, сумує за Україною і вболіває за її долю. А в світлі нинішніх подій засуджує війсь­кову агресію Росії на сході краї­ни, активно інформує іта­лійців про воєнні події, а також чим може, до­помагає українським солда­там.

– Українці двох італійських провінцій – Апулії і Базилікати – об’єдналися перед виборами Президента в єдину діаспорну асоціацію, яку тиждень тому нам вдалося офіційно оформи­ти, – починаємо наше з Олесею спілкування по скайпу. – Разом виїжджали автобусом, якого консульство виділяло нам безкоштовно, на президент­ські, а потім парламентські вибори. Потім почали допома­гати українським солдатам – в першій нашій посилці на ба­ть­ківщину були зубні пасти, щітки, мило, інші засоби гігіє­ни. Збирали також теплі речі для бійців АТО, продавали українську національну симво­ліку, щоб зібрати кошти. 270 євро, одяг, термобілизну від­правили шацьким волонтерам «Небайдужі», про діяльність яких прочитали в одній із соці­альних мереж.

А минулої неділі наші зем­ляки в Італії, за прикладом про­гресивних людей світу, органі­зували в м. Барі Марш миру в пам’ять про загиблих під Волно­вахою мирних жителів Донеч­чини та інших жертв російських терористів. Отримавши дозвіл на проведення маніфестації, українці разом з італійцями (всьо­го до 60 чоловік) вийшли з лозунгами і транспарантами на центральну площу міста. «Путін – стоп!», «Путін, забери руки від України!» – ці та інші красномовні фрази, а ще запа­лені свічки, макет жертви теро­ристів – під білим простирад­лом і в крові – не лишали бай­дужим нікого.

– Ми проводили Марш миру навпроти храму. Люди йшли зі служби і підходили до нас, розпитували про акцію, при цьому дуже дивувалися почу­тому. Італійці не знали, що в Україні досі триває війна. Міс­цеві ЗМІ інформували трохи про Майдан і початок росій­ської агресії, далі подача новин про події в нашій державі май­же припинилася. Коли ми до­несли до італійців правду про терористичні акти в Україні, про численні жертви проросій­ських бойовиків, мешканці м. Барі стали вигуку­вати разом з нами «Слава Україні!», під­співувати, коли ми виконували гімн України, – розповідає Олеся.

З її слів, у м. Барі, окрім укра­їнців, живе багато росіян і гру­зи­нів. Вихідці з Росії реагували на Марш дуже стримано – чи­тали лозунги і відразу відхо­ди­ли. Грузини, навпаки, приєдну­ва­лися до учасників маніфес­тації і висловлювали свою під­тримку. Сюжет про акцію від­зня­ло місцеве телебачення, опублікували матеріал про подію і друковані ЗМІ.

Наступної неділі Олеся Ко­ва­льова разом з іншими україн­цями проведуть ще один захід – на підтримку української льот­чиці Надії Савченко, незаконно ув’язненої в Росії. Розпові­да­тимуть італійцям правду про чергове злодіяння кремлівсь­кого диктатора, ініціюватимуть збір коштів і теплих речей для українських військових, а зго­дом формуватимуть посилки в Україну. Олеся – патріот країни, в якій народилася і виросла, в якій живуть її рідні, друзі, ко­лишні однокласники. Великим щастям для неї є той час, коли буває на батьківщині. Хоча Україна – завжди в її серці, в її оточенні і навіть в італійській квартирі. На вікні помешкання – прапор України, іграшки на новорічній ялинці – теж малень­кі жовто-блакитні прапорці. Такі, як Олеся, триматимуть у тону­сі Європу, яка поки солодко спить у своєму благополуччі, доно­ситимуть європейцям правду про російську агресію в Україні і робитимуть усе для того, щоб терористам була дана достой­на відсіч.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.