Головна Освіта Відбувся ра­йонний конкурс української су­часної патріотичної пісні «Сріб­ні дзвіночки»

Відбувся ра­йонний конкурс української су­часної патріотичної пісні «Сріб­ні дзвіночки»

3345

«Україно, ти для нас єдина!» – під таким гаслом відбувся ра­йонний конкурс української су­часної патріотичної пісні «Сріб­ні дзвіночки», що про­хо­див у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь. Ор­гані­затори конкурсу – відділ освіти РДА та Будинок дитячої і юна­цької творчості. Безмежна лю­бов до свого краю, його краса та велич, а також біль та три­вога за майбутнє вили­лися у чарівні мелодії учасни­ків, кожна з яких була по-своє­му особ­ливою та прекрасною. Роз­ма­їт­тя виши­ванок та костю­мів яскраво доповнювали сце­нічні образи юних виконавців.

Кращими серед конкурсан­тів молодшої групи журі виз­нало Соломію Сахарук, уче­ницю ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, ви­хованку БДЮТ (керівник Ва­лентина Васик), яка здобула І місце. ІІ сходинка дісталась Світ­лані Черняковій, учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь (керів­ник Тетяна Мелюх), а ІІІ місце роз­ділили Ольга Степанюк, уче­ниця ЗОШ І-ІІ ст. с. Поло­жево, вихованка БДЮТ (керів­ник Олеся Матяшук) та Павло Га­лазюк, учень ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща (керівник Тетяна Божук). Учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо Яна Цвид (керівник Тетяна Бо­жук) та ЗОШ І-ІІ ст. смт Шацьк Софія Фортуянова (керівник Ніна Сорочук) відзначені грамо­тами відділу освіти за високу виконавську майстерність.

В середній віковій групі аб­со­лютна перемога в Оксани Цвин­килевич, учениці ЗОШ І-ІІ ст. с. Самійличі (керівник Світ­лана Цвинкилевич) – І місце; в Марії Черевко, учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо (керівник Тетяна Бо­жук) – ІІ; в Олександри Пи­ленко, учениці ЗОШ І-ІІ ст. с. По­ло­жево, вихованки БДЮТ (ке­рів­ник Олеся Матяшук) – ІІІ. Та­кож журі відмітило високу вико­навську майстерність Марії Гав­рось, учениці ЗОШ І-ІІ ст. смт Ша­цьк (керівник Ніна Сорочук).

Серед учасників старшої вікової групи І місце здобула Зоряна Заяць, учениця НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дитсадок» с. Ме­ль­ники (керівник Микола Ре­гещук), ІІ – Наталія Паламарук, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, вихованка БДЮТ (керівник Ва­лен­тина Васик), ІІІ – Ілона Куш­нір, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пу­льмо (керівник Тетяна Божук). Грамоту за високу виконав­ську майстерність отримала Анас­та­сія Крат, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь (керівник Тетяна Ме­люх).

Соломію Сахарук, Оксану Цвин­килевич та Зоряну Заяць чекає нелегке та відповідальне вип­робування на обласному кон­курсі, який відбудеться 28 січня в Луцьку. Тож успіхів вам, дз­вінкоголосі патріоти України!

Ніна КОРЕЦЬ.