Головна Економіка Чому деякі підприємці не поспішають працювати в правовому полі, або час відповідати...

Чому деякі підприємці не поспішають працювати в правовому полі, або час відповідати за порушення

5631

Лише місяць тому на території району почала працювати но­вост­ворена тимчасова комісія районної ради з питань сплати збору ПДФО на території району та збільшення бази оподаткування над­ход­жень до районного бюджету за третій квартал 2016 року, а ре­зу­льтати роботи не забарились. Як повідомляє голова комісії, де­путат Шацької районної ради Наталія Новікова, протягом цього мі­сяця комісією було обстежено більше ста торгових точок та об’єк­тів, які здійснюють торгівлю на території району. Основна увага приділялася територіям найбільшого скупчення людей, а, від­повідно – й кількості торгових точок у літній період: території пляжу в с. Світязь, урочищ Ляпове (с. Мельники), Медик, Гряда, с. Пульмо. До роботи у комісії, окрім депутатів районної ради, залу­ча­лися начальник Шацького відділення Ковельської ОДПІ Світлана Су­лік, начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко, директор Шацького районного центру зайнятості Мирослава Те­рета, оперуповноважений УЗЕ у Волинській області Роман Мазу­рик та представники Шацького відділення поліції ГУ НП у Волинській області.

Останній виїзд комісії, бути свідком та учасником якої запросили мене, приніс доволі неочікуваний результат. Цього разу члени ко­місії втретє відвідали торгову точку в урочищі Ляпове, де в минулі рази виявляли торгівлю підакцизними товарами (пивом) без ліцензії та касового апарату, без належного оформлення трудових угод з най­маними працівниками. Було попередньо встановлено і особу власника тор­гової точки – жителя з Луцька пана Андрія (назвемо з пев­них причин лише його ім’я).

Комісією було встановлено, що дана особа уже декілька років під­ряд у літній період здійснює торгівлю пивом на прибережних сму­­гах озер без відповідних дозвільних документів, без оформ­лення найманих працівників та навіть без оформлення підприєм­ни­цької діяльності (підприємницька діяльність була зареєстрована після першого виїзду комісії 21 липня 2016 року). В минулі роки його також викликали на засідання робочої групи із легалізації праці, яка діє при Шацькій райдержадміністрації. От і цього року після обстеження комісією торгових точок підприємця з Луцька запро­сили на засідання комісії для розмови. До речі, на комісію було запрошено й декількох підприємців району. Тож пан Андрій під час розмови з членами комісії обіцяв виправитися, найближчим часом оформити підприємницьку діяльність, облаштувати відповідно до норм зако­но­давства торгові точки та придбати ліцензію і касові апарати пиво належить до підак­циз­них товарів, тож підприємцям, аби ним тор­гувати, обов’язково потрібно мати касовий апарат та ліцензію). Після першого обстеження комісією було зроблено ще декілька виїз­дів на місця здійснення торгівлі підприємця, які знаходяться в прибережній смузі озера Пісочне біля села Мельники і біля бази від­починку «Медик», в прибережній смузі озера Світязь на цент­ральному пляжі, на території наметового містечка «Неза­будка», проте подальших зрушень по жодній торговій точці так і не сталося. Підприємець надалі продовжував торгувати пивом.

Під час третього виїзду комісії на ту ж саму точку підп­риємця, що знаходиться в ур. Ляпове, певною особою було здійс­нено закупівлю пляшки пива. Відповідно чека покупцеві так і не видали, оскільки ні ліцензії на торгівлю пивом, ні касового апарату не було, що й зафіксовано членами комісії у картці огляду торгової точки. Через декілька хвилин приїхав і сам пан Андрій, котрий не предс­тавив членам комісії ні документів на торгову точку, ні ліцензії, ні касового апарату, хоча казав, що усе необхідне, в тому числі й документи, має підвезти власник з Луцька. Стосовно торгівлі пи­вом, то, як пояснив підприємець, пиво – не його, а просто знахо­дилось у нього на … зберіганні, тобто ним не торгували. А дівчина, яка на той час була у торговій точці, просто пожаліла покупця то про­дала йому пляшку пива. Та чи можна повірити підприємцю, коли написи на дерев’яній будівлі свідчили зовсім протилежне: і ціна пива красномовно вказана, і об’єм. Окрім того, майже весь хо­лодильник також був заповнений пляшками з пивом різних тор­гових марок.

Про таке правопорушення голова комісії повідомила начальнику Шацького відділення національної поліції, тож через декілька хвилин працівники правоохоронних органів були уже на місці. Провівши огляд торгової точки, ознайомившись із інфор­мацією комісії та протоколом уповноваженого УЗЕ, працівники по­ліції прийняли рі­шення про вилучення підакцизного товару (на підс­таві статей 156, 164 Кодексу України «Про адміністративну від­пові­дальність»). Як не намагався пан Андрій перешкоджати ви­­лученню пива (відмов­ляв­ся підписувати протокол вилучення, не допускав у приміщення, звинувачував членів комісії у підкуп­ності та тиску на … працівників поліції (!), навіть раптово відчув себе погано, тож довелося викли­кати швидку, працівники якої за­фіксували нормальний артеріальний тиск 120 на 70 та підвищене серцебиття до 90 ударів), проте вилучення таки відбулося. Зреш­тою, підприємець після ознайом­лення з протоколом про вилучення та надання своїх письмових пояснень (пиво йому не належить, а знаходиться у нього на збе­ріганні), підписав протокол. Так, загалом було вилучено рекордну кількість пива за усі виїзди комісії: 80 пля­шок торгової марки «Рівень живе» по 0,5; 63 пляшки пива «Garage» по 0,5 л; 92 пляшки пива «Опілля» Корифей по 0,5 л; 102 пляшки пива «Львівське світле» по 0,5 л; 30 пляшок пива «Микулин» непастеризоване по 0,5 л; 35 пляшок «Львіського 1715» по 0,45 л; по 4 пляшки «Балтика №9» та «Балтика №7» по 0,5 л; 6 пляшок «Бал­тика №6» по 0,5 л; 22 пляшки пива «Мінське Жигулівьке» по 0,5 л. Проте протягом чотирьох го­дин члени комісії та працівники по­ліції так і не дочекалися обіцяних документів, що мали привезти з Луцька.

Як зазначає голова районної ради Сергій Карпук, робота комісії виявилась дуже дієвою. Основна мета таких виїздів комісій – не по­карати суб’єктів господарювання, а поставити підприємців у рівні умови. Підприємці, які здійснюють торгівлю підакцизними то­ва­рами на території району, після відвідин комісії та роз’яснень по­чинають укладати трудові договори з найманими працівниками, оформляти ліцензії, купувати касові апарати, тобто реагують на зау­важення комісії та виправляються. Загалом із проведених бі­льше ста обстежень здійснення підприємницької діяльності за резу­ль­татами комісії було направлено у контролюючі органи 12 пові­дом­лень про порушення (інспекцію праці, податкову інспекцію, на­ціо­на­льну поліцію).

Чому одні підприємці можуть придбати ліцензії на торгівлю підак­циз­ними товарами та касові апарати, а інші – торгують, отриму­ють за 2-3 літні місяці прибутки (навіть немалі) і не сплачують нео­бхідні податкові платежі? Кожен з них може порахувати, що ви­гід­ніше зробити: належно оформити свою діяльність та почати пра­цю­­вати у правовому полі чи постійно сплачувати штрафи та не за­мис­­люватися над наслідками своїх дій чи, скоріше, безді­яль­ності.

Долю вилученого товару надалі буде визначати суд, а самим підприємцем уже займуться відповідні контролюючі органи.

Віта ШЕПЕЛЯ.