Головна Стисло Відкрито тимчасовий пункт пропуску Адамчуки-Збереже

Відкрито тимчасовий пункт пропуску Адамчуки-Збереже

4312

11 серпня на території Шацького ра­йо­ну розпочалися Європейські дні добро­сусідства. Вже сьомий рік поспіль цей між­народний захід об’єднує жителів прикор­донних регіонів України і Польщі, залучаючи владу і громадськість до спільних кон­ференцій і форумів, культурно-мисте­ць­ких дійств, спортивних змагань і просто щирого спілкування.

На понтонному мосту, що з’єднує тери­торії українського села Адамчуки і польського Збереже, зустрілися делегації двох країн. Представники влади Шацького району та керманичі Волині по­тиснули руки своїм колегам із Вло­давського по­віту і Люблінсь­кого воєводства. Обмінявшись корова­ями і перері­завши симво­лічну стрі­чку, україн­ці і поляки поїхали на спі­льну VII між­народну конференцію «Наше Полісся, наш Буг».

Європейські дні добросусід­ст­ва триватимуть до 15 серпня (вклю­чно). В програмі події міжнарод­ного значення – екуменічна мо­лит­ва, Надбужанський культурно-рекре­аційний фестиваль, виступи україн­ських і польських творчих колек­тивів, заплив Бугом на кая­ках, тра­н­скордонний забіг Збереже-Сві­тязь-Збереже та багато іншого.

Детальну інформацію про те, як відбувалися Європейські дні добросусідства, читайте в наступному номері газети.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.