Головна Економіка Чому зменшується увага до фізичної культури в Шацьку?

Чому зменшується увага до фізичної культури в Шацьку?

3518

І знову не вдалося провести повноцінний районний фести­валь фізкультури і спорту се­ред селищної і сільських рад ра­йону (на подібне спортив­не дійство минулого року взагалі прибуло лише чотири колек­тиви). Хоча цього року районна влада особисто інфо­рму­вала голів про змагання. Начебто всі дали добро. Утім, на ділі все вийшло навпаки. Стабільно іг­но­рують спортивні змагання ра­йонного рівня Пу­льмівська, Ростанська, Пу­ле­ме­цька та Са­мій­личівська сільські ради.

31 травня на селищний стадіон прибуло п’ять команд: Грабівської, Піщанської, При­п’ят­ської, Світязької сільських рад, а також Шацької селищної ради. Однак не всі присутні ко­манди змогли забезпечити своїх учасників спортивною па­рад­ною формою.

До учасників фестивалю під час урочистого відкриття зве­рну­вся голова Шацької РДА Во­ло­димир Найда. Прибули на свято Сергій Пархонюк, зас­тупник голови РДА, та Люд­мила Єрофєєва, заступник голови районної ради. Роз­по­віли про програму заходу Сергій Стаднік та Лариса Де­макова, від­повідно начальник та го­ловний спеціаліст відділу у сп­ра­­­вах сім’ї, молоді та спор­ту РДА.

Районний фестиваль вклю­чав в свою програму 6 видів спорту: легкоатлетичну еста­фету, метання колоди/м’яча, сімейну естафету, канат, пляж­ний волейбол та міні-футбол.

Через ма­лу кількість учас­ни­ків в деяких видах спорту не було справжньої бо­ротьби. По­го­дь­теся набагато ви­д­о­­вищ­ними були б змагання, коли б у сек­то­рах сперечалися 9 спорт­сменів, а не 4-5. Утім, від­дамо належне переможцям зма­гань, які заслужили на те, щоб їх прізвища згадали на сторін­ках га­зети.

У сімейній естафеті «Тато, мама, я – спортивна сім’я» перше місце здобула сім’я При­лепи з с. Острів’я (на фото), яка пред­ставляла Піщанську сільську раду. Це тато Василь, мама Галина та донька Іванна.

У легкоатлетичній естафеті (600х400х200х100 м) перше місце виборов шацький квар­тет у складі Андрія Прасюка, Андрія Натальчука, Марини Семерей та Аліни Лугвіщик.

У метанні колоди і набив­ного м’яча пе­ремогла команда ша­чан (Сергій Омельчук, Ма­ри­на Семерей).

Ще одну перемогу для Шаць­кої селищної ради здобули пля­ж­ні волейболісти – Володимир Матлах та Микола Сінчук.

На голову сильніші, якщо не на три, були за своїх супер­ни­ків шацькі майстри з міні-фут­болу, які виграли всі свої поє­динки.

І на завершення фестивалю організатори залишили, на­пев­но, найемоцій­ніший вид зма­гань – перетя­гу­вання канату. Найк­раще до цього єдино­борст­ва під­готу­валася світязька ко­ман­да, яка у фіналі здолала Піщу.

За результатами всіх видів спорту перше загально­ко­ман­дне місце вибороли атлети Ша­­цької селищної ради, дру­ге – Піщанської, треті – Світязької. У битві за чет­верте місце кра­щими стали спор­тсмени При­п’ят­ської сільської ради, випе­ре­дивши на декілька очок Гра­бівську сільську раду.

Кубки за зайняті загаль­но­ко­­мандні І-ІІІ місця, грамоти пе­ре­можцям та призерам в ок­ре­мих видах змагань та гро­шові премії вручили по за­ершенню змагань Сергій Пар­хо­нюк та Сергій Стаднік, які зап­ро­сили переможців взяти участь в обласному фестивалі фі­зичної культури та спорту, який орієнтовно має відбутися наприкінці червня в Любешові.

На добрі слова також зас­лу­говує злагоджена робота суд­дів­ського корпусу фести­ва­лю, який складався з тре­нерів Ша­цької ДЮСШ. Чималу роботу по об­лаштуванню се­лищ­ного ста­діону в належний вигляд для про­ведення район­ного фес­тивалю провів відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.

Віктор ГРИЦЮК.