Головна Економіка Запрошуємо взяти участь в практичному тренінгу “Як успішно розвивати туристичний бізнес”

Запрошуємо взяти участь в практичному тренінгу “Як успішно розвивати туристичний бізнес”

3898

Запрошуємо власників агросадиб, готелів, екскурсоводів та туристичних агентств Шаць­кого району та всіх, хто причетний до туризму, взяти участь в практичному тренінгу «Як успішно розвивати туристичний бізнес», який бу­де про­ведений 15 березня в смт Ша­цьк. Використайте мож­ливість здобути знан­ня та навики про те, як від­повідати очікуванням подо­рожуючих, залучати інвестиції для розши­рення турис­тичних пос­луг. Тренінг про­водитиме кан­дидат економічних наук, біз­нес-тренер Коков­ський Любомир (м. Київ).  Вартість 150 грн. Довідки за телефо­нами: 050-67-36-382, 098-10-61-160.

Організатори: Волинська агенція із залу­чен­ня інвестицій та Волинська мережа спів­пра­ці прикордонних територій. Сайт: www.inve­stvolyn.com.ua, e-mail: wolyninvest@gmail.com.