Головна Економіка Соціально-економічне становище Шацького району за 2012 рік

Соціально-економічне становище Шацького району за 2012 рік

3958

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Обіг роздрібної торгівлі у тор­говій мережі за усіма ка­на­лами реалізації за 2012 рік ста­новив 148,4 млн. грн. По­рів­няно з 2011 роком обіг роз­дріб­ної торгівлі у порів­ня­ль­них ці­нах збільшився на 17,2%. Обіг ресторанного гос­по­дар­с­т­ва за рік становив 12,3 млн. грн., що збільшився порів­няно з 2011 роком у порівняльних цінах на 5,8%.

Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі в розрахунку на одного жителя району у фактичних цінах становив 723 грн. (торік відповідно – 611 грн.).

СФЕРА ПОСЛУГ

За 2012 рік підприємствами і організаціями району, для яких основ­ним видом діяльності є надання послуг, реалізовано послуг у ринкових цінах (враховуючи ПДВ) на суму 22,8 млн. грн., що у порівняльних цінах на 7,7% менше, ніж за 2011 рік (з урахуванням індексу цін на послуги).

В розрахунку на одного жителя району за 2012 рік реалізовано пос­луг на 1338,4 грн. (в області – 2480,7 грн., у сусідньому Лю­бом­ль­ському районі – 301,3 грн.).

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

В 2012 році в будівництво житлових будинків вк­ладено 25,7 млн. грн. Введено в експлуатацію 48 будинків за­гальною площею 8054 м2, що на 4,7% більше, ніж у 2011 році.     

ВИКОРИСТАННЯ І ЗАЛИШКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

За 2012 рік підприємства і організації району використали 1092 т вугілля, 172,1 т дизельного пального і 118,3 т автомобільного бен­зину. В порівнянні з 2011 роком зменшилося використання вугілля на 27,4%, дизельного палива – на 30,6% і бензину моторного на 16,3%.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

На початок 2013 року в державній службі зайнятості пе­ре­бу­вало на обліку 336 осіб, що потребують допомоги у пра­це­влаштуванні, ста­ном на 1 січня 2012 року було 277 осіб (на 21,3% більше).

За сприяння служби зайнятості за 2012 рік працевлаштовано 407 осіб, що на 0,5% більше, ніж було за 2011 рік.

На початок 2013 року на обліку знаходилося 327 безробітних, що на 8,3% більше, ніж було на 1 грудня 2012 року та на 18,1% бі­ль­ше, ніж було на 1 січня 2012 року.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі у відсотках до на­селення працездатного віку (враховано жінок віком 55 років) станом на 1 січня 2013 року становив 3,4%, на 1 січня 2012 року – 2,9%, відповідно по області – 1,9% та 1,8%.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

На початок січня 2013 ро­ку чи­сельність пенсіонерів, які пе­ребувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, склала 4618 осіб, що на 1,6% менше, ніж було на початок 2012 року. Се­редній розмір приз­на­чених місячних пенсій разом з ці­льо­вою грошовою до­помо­гою та з урахуванням індек­сації становив 1143,93 грн.

Кількість непрацездатних громадян з мінімальними доходами, яким призначена цільова грошова допомога, становила 124 особи. Середній розмір призначеної допомоги становив 42,86 грн.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

У січні-грудні 2012 року населення району сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх періодів, 258,5 тис. грн. Рівень сплати становив 101,6%.

Громадяни за житло та комунальні послуги на 1 січня 2013 року за­боргували 12,4 тис. грн., що на 10,9% менше, ніж було на 1 січня 2012 року.

В районі за січень-грудень 2012 року субсидії призначено 62 сім’ям на суму 406 грн. Крім того, 439 сім’ям призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твер­дого палива на суму 348,2 тис. грн.       

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

За розрахунковими даними на 1 грудня 2012 року в районі про­живало 16995 осіб.

В січні-листопаді 2012 року в районі народилось 236 дітей, що на 15,7% більше, ніж в січні-листопаді минулого року. Від­по­­відно за цей період в районі померло 256 осіб, що на 4,8% менше, ніж було протягом січня-листопада 2011 року.

За січень-листопад за рахунок міграційного скорочення кі­лькість жителів району зменшилась на 43 особи.

Відділ статистики у Шацькому районі.