Головна Економіка В м. Ковель від­бувся чемпіонат Волинської об­ласті з веслування на бай­дар­ках і...

В м. Ковель від­бувся чемпіонат Волинської об­ласті з веслування на бай­дар­ках і каное

4592

9 червня в м. Ковель від­бувся чемпіонат Волинської об­ласті з веслування на бай­дар­ках і каное серед юнаків та дівчат 1997-1998 років народ­ження (за програмою обласної спартакіади «Волинь спор­тив­на-2013») та 1999-2000 років на­родження (чемпіонат об­ласті).

Дуже вдало на перегонах вес­лярів виступили вихованці Шацької ДЮСШ (директор Рус­лан Кузько). Загалом на облас­ний чемпіонат виїхало 17 шаць­ких спортсменів, із них 11 по­вер­­нулося додому з меда­лями.

За програмою «Волинь спор­тивна-2013» наші веслува­ль­ники завоювали такі місця: Ілля Зуб, Микола Латковський – І (байдарка-2, 200 та 1 000 м); Тетяна Гінайло, Марина Лук’ян­чук – І та ІІ (байдарка-2, 200 та 500 м); Микола Латковський – ІІ (байдарка-1, 1000 м); Ілля Зуб – ІІ (байдарка-1, 200 м); Каріна Савош, Вікторія Шевчук – ІІ та ІІІ (байдарка-2, 200 та 500 м); Тетяна Гінайло – ІІІ (байдарка-1, 500 м); Ярослав Гнатишин, Дми­тро Ковальчук – ІІІ (каное-2, 1 000 м).

За результатами обласної спар­такіади «Волинь спортив­на-2013», район зайняв з вес­лування на байдарках і каное 2 місце (595 очок).

За програмою чемпіонату Во­лині у наших вихованців такі результати: Каріна Савош – І (байдарка-1, 200 та 500 м); Ілля Зуб, Микола Латковський – І та ІІ (байдарка-2, 1000 та 200 м); Дмитро Озимок, Михайло Пух – І (каное-2, 1000 м); Каріна Са­вош, Ірина Власюк – І (байдарка-2, 200 м); Ілля Зуб – ІІІ (бай­дарка-1, 200 м).

За результатами змагань до складу збірної команди Во­лин­ської області включено 7 спортсменів із Шацька, які 13-17 червня захищають честь об­ласті на чемпіонаті України, який цими днями триває в м. Ко­вель.

Спортсмени-веслува­ль­ники та їхні тренери дякують вихо­ванцю Шацької ДЮСШ, підп­риємцю Василю Печуку за при­д­бання у цьому році 2 човнів та постійну допомогу при виїздах ко­манди на тренувальні збори і змагання.

Довідка. У відділенні вес­лу­­вання на байдарках і каное Ша­ць­кої ДЮСШ працює три тре­­­нери-викладачі, займаю­ться 43 учні. У 2012 році підго­тов­лено 16 розрядників (ІІ та ІІІ юна­цькі розряди), одній спортс­менці присвоєно І спортивний розряд.

На базі Шацької ДЮСШ 25 років проводяться Всеукраїн­ські змагання з веслування на бай­дарках і каное – меморіал па­­­м’яті чемпіонки України Га­лини Зуб (вихованки Шацької ДЮСШ). У 2012 році в зма­ган­нях взяло участь близько 120 учасників з України і Біло­русі.

За інформацією відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Ша­цької РДА, серед районів області Шацький район зайняв у 2009 році 11 місце (55 очок вес­лування на байдарках і каное); у 2010 – 10 (100 очок вес­лу­вання на байдарках і каное); 2011 – 11 (41,5 очок вес­лування на байдарках і каное), 2012 – 9 (106,5 очок веслу­вання на байдарках і каное).

Волинська область з вес­лування на байдарках і каное зайняла у Всеукраїнському рей­тингу  2011 року 4 місце (25 команд-учас­ниць), у 2012 – 6 (25 команд-учас­ниць).

На Всеукраїн­ських змаганнях у збірній команді області наш ра­йон гідно предс­тав­ляють спор­тс­мени відділення веслування (2012 рік – 4 спортс­мени).

Відповідно до Положення про рей­тинг з олім­пій­ських видів спорту у Волин­сь­кій області буде визна­ча­ти­сь рейтинг серед ра­йонів і ДЮСШ. Тому всі спор­тивні організації по­винні бути зацікавлені у підвищенні рейтингу нашого ра­йону і Шацької ДЮСШ. Вес­лу­вання на байдарках і каное від­не­сено в області до І групи ка­те­горійності олімпійських видів спорту.

Віктор ГРИЦЮК.