Головна Духовне Зілляний дух витає над полями. Краян усіх – з Зеленими святами!

Зілляний дух витає над полями. Краян усіх – з Зеленими святами!

3124

День Святої Трійці – одне з трьох головних християнських свят поруч з Різдвом та Вели­коднем, належить до дво­на­десятних свят Православної Церкви. У православ’ї Трійцю святкують у неділю на п’ят­де­сятий день після Великодня, тому цей день називають та­кож П’ятидесятницею. Свою пер­шу назву свято отримало на честь сходження Святого ду­ха на апостолів. Це сталося у 50-й день по Воскресінні Ісуса Христа. Коли всі учні зібралися в Єрусалимі у Сіонській світ­лиці, раптом зробився шум, «ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немовби огнен­ні, та й на кожному з них по одно­му осіли». Апостоли спов­ни­лися Духа Святого і стали гово­рити різними мовами. Пішли во­ни між народи, «говорячи інши­ми мовами, як дух їм прові­щав». Зішестя Святого Духа на апостолів і вчення Ісу­са Хрис­та про Триєдиного Бога досягло довершеної ясності і повноти, а сама по­дія стала вважатися днем наро­дження Хрис­ти­ян­ської Церкви, ство­­ре­ною не маревом лю­д­ських тлума­чень і мудрувань, а Божес­твен­ною бла­годаттю.

На Трійцю заве­де­но прик­рашати хра­ми і домівки гілками дерев, травою і кві­тами. Так свят­кува­ла П’ятидесятницю Цер­ква Ста­розавітна; так, ймо­вірно, була прикрашена і світ­лиця Сіонська в той благос­ловенний день.

Новозавітна Церква зберег­ла цей звичай та надала йому і нового значення: тепер моло­да зелень, квіти, а в нашому озе­р­ному краї – лепеха симво­лізують не тільки приношення Богу початків весни, але і саму Церкву Христову, яка роз­квіт­ла, по сло­ву церковного гімну, яко крін (квітка), та вказує на оновлення людей Духом Святим.

Свята Трійця – одне з нез­ви­чайних православних свят, яке охоплює зразу кілька днів. Спочатку – Троїцина Батьків­ська субота. Перший день П’ят­десятниці, тобто неділю, Це­р­ква присвячує переважно на славу Пресвятої Трійці; і цей день у народі називається Трої­циним днем, а другий, тобто понеділок, – на славу Духа Свя­­того, від чого називається Ду­ховим днем.

Святим духом душа жи­ви­ться, кажуть у народі. Святим духом живе церква, котра нас спасає і прощає нам гріхи наші. Силою святого духу священ­нос­лужителі моляться і здій­с­нюють таїнства сповіді, при­ча­с­тя, хрещення, допомагають нам залишатися близькими до Бога. Силу святого духа вони отримали через таїнство, коли єпископи поклали на них руки і прочитали особливу молитву. Так апостоли передали святий дух усім своїм наступникам і так вони наказали єпископам назавжди передавати силу ду­ха святого священно­служи­телям. Святий дух дає дар му­д­рості, силу пророцтва, дар тво­рити дива, зціляти хворих і немічних. Святий дух навчив апостолів – простих рибалок – перемогти світ і зібрати усю церкву Божу разом. Господь багато разів говорив, що він ніколи не залишить людей. Згадуючи сьогодні ці події, ми повинні пам’ятати, що бла­го­датні дари святого духа будуть слугувати нам, якщо ми бу­демо молитися і творити бла­го­честиві справи, вірити у святе життя. Дари, які несе святий дух – безцінні. Бережімо ж їх і примножуймо! Зі святом Святої Трійці, з народженням святої церкви!