Головна Інтерв'ю Руслан Кушнір: «Обіцяю дослухатися до думки кожного, працювати чесно і відкрито»

Руслан Кушнір: «Обіцяю дослухатися до думки кожного, працювати чесно і відкрито»

5891

На місцевих виборах, які від­булися 25 жовтня, громада Пуль­мів­ської сільської ради обрала нового голову. Ним став Руслан Кушнір, який набрав 520 голосів виборців і переміг чинного голову Федора Гловацького. Пульмівська сільська рада однією з перших у районі провела першу установчу сесію, на якій були підбиті підсумки виборів, визнано повноваження сільського голови та депутатів. Руслан Степанович уже приступив до виконання своїх посадових обов’язків, почав проводити особистий прийом громадян і планувати роботу органу місцевого самоврядування на близьке майбутнє. Про перші кроки на новій посаді – наше інтерв’ю з Пульмівським сільським головою Русланом Кушніром.

Руслане Степановичу, розкажіть коротко про себе.

– Народився я в с. Пульмо 25 березня 1972 року. Після закінчення школи навчався у Володимир-Волинському тех­ні­кумі гідромеліорації та механі­зації сільського господарства. Після служби в армії працював слюсарем у місцевому СВК «Про­мінь», з 1994 по 2013 рік – в органах внутрішніх справ. Відслуживши в армії, заочно навчався в Київській націо­на­ль­ній академії внутрішніх справ за спе­ціаль­ніс­тю «Правоз­нав­ство». З верес­ня 2013 року – на пенсії. Одру­жений, разом з дружиною Ната­лією виховуємо двох дітей. До­нь­ка Ілона – сту­дентка першого курсу МАУП м. Київ, син Арсеній – друго­класник Пульмівської школи.

Що Вас спонукало бало­туватися на сільського го­лову?

– Я добре обізнаний із жит­тям пульмівської громади, зо­крема і з проблемами. Відчуваю в собі сили бути корисним для людей, зрушити, нарешті, з мертвої точки болючі питання, вирішення яких затягнулося на роки, почати використовувати багатий рекреаційний ресурс з користю для місцевих жителів.

Чи знайшли порозумін­ня з депутатами на першій сесії сільської ради?

– 10 листопада в нас від­булася установча сесія, на якій представник сільської виборчої комісії офіційно оголосив при­сутнім результати голосування 25 жовтня, привітавши пере­мож­ців виборчих перегонів і вру­чивши їм посвідчення. На сесії ми обрали секретаря сіль­ської ради – нею стала Світлана Куць, яка в ми­нулому скликанні вже викону­вала ці обов’язки і успішно з ними спра­влялася. Також утворили постійні комісії ради, затвердили їхній склад, обрали голів, проголосували і за виконавчий комітет. Засідання сесії пройшло спокійно, без кон­фліктів, хоча депутатський склад після виборів суттєво оновився: з 14 депутатів – 8 нових. Надіюся, так же плідно, злагоджено і з ко­ристю для громади будемо пра­цювати і надалі.

 Які проблеми існують у сільській раді?

– Їх вистачає. Це і заклади со­ціальної сфери, і дороги, і бла­гоустрій територій, і електри­фі­кація нових житлових квар­талів. Потрібно навести порядок у земельних питаннях.

Як наповнюватимете сільський бюджет?

– Вважаю, що першим кро­ком до покращення соціально-економічної ситуації сільської ради має стати виконання і пе­ревиконання бюджету. Оскільки плата за землю є одним з основ­них джерел доходів, ми будемо вчитися ефективно використо­вувати наші багаті земельні ре­сурси. Також будемо вико­ри­сто­вувати будь-яку законну мож­ливість для наповнення бюд­же­ту, адже це реальні гроші – засіб вирішення багатьох соціально значущих проблем громади.

Якими будуть Ваші пер­ші кроки на посаді сільсь­кого голови?

– Йде зима. Спільно з керів­никами соціальних закладів ми проаналізуємо стан готовності Будинку культури, клубів, амбу­латорії, ФАПів, шкіл та дитсадка до опалювального сезону, і в ме­жах компетенції спробуємо вирішити всі проблемні питання. Також необхідно передбачити кошти на ремонт даху Пульмів­ського сільського Будинку куль­тури та оновлення фасаду при­міщення. Цей заклад вже багато років знаходиться у стані ре­мон­ту. Ми з депутатами докла­демо всіх зусиль, що ремонтні роботи в Будинку культури, на­решті, завершилися, і заклад став одним з найкращих у районі. Працюватимемо також і над питанням електрифікації уро­чи­ща Мокошин, в якому розмі­ще­ний новий житловий квартал. Я вва­жаю, що багатою сільська рада буде тоді, коли стануть за­можними її люди. Почали роботу щодо перейменування більшо­вицько-радянських назв ву­ли­ць с. Пульмо. Зараз триває гро­мад­ське обговорення і надхо­дять про­по­зиції з варіан­тами назви центра­льної в Пульмі ву­лиці Калініна.

Ваше ставлення до роз­початого в районі процесу децентралізації. Чи доціль­ним є прогнозоване укруп­нення громад?

– Це питання неодноразово обговорювалося жителями сі­ль­ської ради, зокрема на сходах селян. Люди чітко висловили свою думку, наголосивши, що бажають збереження єдиної ша­цької громади. Я з ними солі­дарний.

Ваші побажання виборцям.

– Найперше, я щиро вдячний жителям Пульмівської сільської ради за висловлену мені довіру. Постараюся виправдати всі їхні сподівання, обіцяю дослуха­ти­ся до думки кожного, працю­ва­ти чесно і відкрито. Маємо в селі хорошого батюшку – отця Олександра Черевка, настоя­те­ля Свято-Миколаївського хра­му. Священик запросив мене і сільських депутатів на недільну службу в храм, де по­молився за нас, благословив на дос­той­не служіння громаді і по­дарував кожному іконки. Ми вдяч­ні йому за цей крок, бо від­чуваємо те­пер не лише люд­ську, а й Божу підтримку у від­по­відальній ро­бо­ті. Як то ка­жуть, з Богом!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.