Головна Стисло Чи буде село Мельники чистішим?

Чи буде село Мельники чистішим?

3558

Зазвичай до Великодня ук­раїнці звикли прибирати та на­водити чистоту в своїх оселях та дворах. Завдання комуналь­ників – прибрати вулиці населених пунктів, ліквідувати сти­хійні сміттєзвалища, що самі ж мешканці створили за зиму. З цим працівники комуна­льного під­п­риємства «Будинкоуп­рав­ління» спільно із пра­ців­никами установ та організацій району, громадськими органі­за­ціями та добровольцями більш-менш впо­ралися, тож до Вели­кодня на­селені пункти, узбіччя до­ріг майже виблискували чис­то­тою. Та є одне «але»…

Саме у п’ятницю, перед Ве­ли­коднем, невідомі особи в ур. Ляпове посеред вулиці вики­нули чималий пакет зі сміттям. Паперові серветки, бляшанки з-під напоїв та залишки їжі вітром порозносило на декі­лька мет­рів. Розібратися із си­туа­цією приї­­хав в.о.Шацького селищ­ного голови Микола Боя­р­чук. Мож­­ливо, пакет зі сміт­тям і не вартий був би такої уваги, але, знаючи людську натуру, не­важко передбачити, що біля од­ного пакета за годину-другу може опинитися ще з добрий їх десяток із відходами. Тоді край­нього знайти буде дуже важко: сміття не моє і кидав його не я.

Тільки вчора комунальники вивезли з Мельників добряче нат­рамбований причіп сміт­тя, а вже зранку от що роби­ться, – каже Микола Петрович. 

Привіз із собою роздруковані на папері оголошення про шт­рафи за ви­кид сміття у невс­та­новленому місці, також гра­фік вивозу сміт­тя комуналь­ним підприє­мст­вом. Розклеїмо їх по селу, щоб інформувати лю­дей про зап­ро­вад­ження платного ви­возу сміт­тя так, як це зробили по Ша­цьку.

Того дня Микола Боярчук ра­зом із місцевим депутатом Фе­до­ром Гіричем, розклеюючи ого­лошення по селу, зустрілися з од­ним із місцевих жителів. Чо­ловік, у свою чергу, нарікає, що влітку із вивозом побутових від­­ходів у селі особлива проб­лема. А те, що пропонують у ко­мун­госпі, на його думку, пра­цювати не буде. Бо ж коли одна людина виставить мішок з лого­типом комунального підприє­мс­тва, до нього на додачу су­сіди позносять ще з десяток міш­ків зі сміттям без логотипу. А ще й коти із собаками їх по­роз­дирають, і весь непотріб віт­­ром розвіє по вулиці. І чи будуть комунальники забирати й інші мішки, що назносили люди? «Якщо ні, то чи треба мені під парканом така купа сміття, яке ніхто не захоче ви­возити? Тож і я за його виве­зення платити також не буду», – обурюється чоловік. Нато­мість пропонує, аби селищна рада включила плату за виве­зення сміття у сплату податку. Каже, що люди згідні навіть по 200 гривень платити, аби тільки усе налагодилося.

Та не думаю, що варіант, зап­ропонований чоловіком, знайде відгук в усіх жителів села: у ко­гось більше відходів, у когось – значно менше, а пла­тити усі мусять одна­ково. Бо як у се­лищ­­ній раді мають вира­хувати, скільки сміт­тя викидають з кож­ного двору – неві­домо. Та й яким чи­ном правильно вре­­­­гу­лю­вати це на за­ко­нодавчому рівні? В будь-якому разі Ми­кола Петро­вич пообі­цяв до по­чатку від­по­чин­ко­вого сезону зіб­рати влас­ників відпочинкових будинків та місцевих жи­телів, які приймають відпочи­ва­льників, аби обго­ворити з ни­ми усі ва­ріанти вирішення проб­­­леми.

А поки що, як розповів зго­дом Іван Коваль, начальник КП «Будинкоуправління», з 6 трав­ня по селу Мельники запровад­жу­ва­тимуть таку ж систему ви­возу сміття, що і в Шацьку: у торгових закладах Шацька та села Мельники, зокрема, мага­зи­нах «Мірошник», «Сільмаг», «До столу», «Сезон» будуть про­­­да­ватися сміттєві мішки з логотипом комунального підп­риємства вартістю 5,50 грн. за мішок (фасовані мішки будуть по 5 штук в упаковці, тобто вар­­тість упаковки може кош­ту­вати від 27,50 грн. в залеж­ності від націнки магазину; у конторі КП «Будинкоуп­рав­ління», що по вул. Шевченка, 20, мішки можна буде придбати без націнки, тобто по 5 грн. за штуку). Наповнивши мішок від­хо­дами, жителям села достат­ньо буде виставити його на ву­лицю, при цьому додаткових кош­­тів сплачувати уже не треба, бо у вартість мішка зак­ла­­дено й вивіз сміття.

Для того, аби вивіз сміття із с. Мельники та по смт Шацьк був менш затратним, Шацькою селищною радою днями буде закуплено міні-трактор, тож і вит­рати на пальне будуть значно менші. Планується, що сміття із с. Мельники буде ви­во­зитися за таким графіком: у міжсезоння (з вересня по травень) – раз на місяць у пер­шу середу кожного місяця; у літні місяці (червень, липень, сер­пень) – значно частіше – що­тижня кожного понеділка. Тобто перший вивіз сміття по селу планується у першу середу нас­­тупного місяця – 6 травня.

Тож комунальники та пра­ців­ники селищної ради споді­ваю­ться, що мешканці обох на­селених пунктів селищної ради будуть активними та свідо­мими гро­ма­дянами, що після зап­ровад­ження платного ви­возу сміття стихійних сміттєз­валищ стане набагато менше, а населені пун­кти району ста­нуть чистішими.

Віта ШЕПЕЛЯ.