Головна Військо В рамках акції «Збери макулатуру – допоможи солдату»

В рамках акції «Збери макулатуру – допоможи солдату»

2731

Як би не було прикро, але війна не закінчилась, а отже, не зникла потреба у допомозі за­хис­никам, котрі із дня у день нев­томно боронять наше із вами мирне небо. Шкода, та здає­ться, багато із нас уже звикли до війни, адже вона десь далеко і зовсім не впливає на наше життя. Та насправді все зовсім не так, бо допоки там воюють наші дідусі, батьки, сини та онуки, війна стоїть на порозі наших домівок. Та кожен із нас сам вирішує, як жити далі: допомагати армії чи прихо­ву­вати свою байдужість за недо­ві­рою і критикою.

Громадська організація «Не­байдужі» спільно із молодіжною громадською організацією «Су­час­ний формат молоді Шацька» провели акцію «збери маку­латуру – допоможи сол­дату». Акція була націлена не лише на допомогу солдатам, але й на популяризацію еколо­гічної культури та формування громадської думки щодо розд­ріб­ного збору сміття серед на­се­лення. До акції приєдналися усі без винятку навчальні зак­лади Шацького району (18 шкіл та Шацький лісовий коледж), Ша­цьке відділення Приват­Банку, приватні підприємці, а та­кож жителі району. Серед сту­дентів та школярів для кращого результату навіть влаш­ту­вали змагання стосовно най­бі­льшої кількості зібраної маку­ла­тури класом чи групою. Сту­ден­там коледжу варто подяку­вати не лише за активну учас­ть, але й за те, що допомагали у навантаженні та розван­та­женні макулатури. За сприяння в акції хотілося б подякувати і від­ділу освіти Шацької РДА. Всі навчальні заклади отримали гра­моти від волонтерів за ак­тивну участь в акції. А резу­льтати такі: ЗОШ І-ІІІ ст.: смт Ша­цьк (1 980 кг), с. Мельники (517,2 кг), с. Прип’ять (203,7 кг), с. Піща (480 кг), с. Пульмо (410,3 кг), с. Рос­тань (315,2 кг), с. Світязь (600 кг); ЗОШ І-ІІ ст.: смт Шацьк (685 кг), с. Грабове (560,2 кг), с. Ост­рів’я (354,3 кг), с. Самійличі (170 кг), с. Смоляри-Світязькі (384,6 кг), с. Пулемець (230 кг), с. Поло­жево (201,8 кг), с. Пехи (118 кг), ЗОШ І-ІІ ст. с. Під­манове (250 кг); ЗОШ І ст.: с. Затишшя (102 кг), с. Голядин (147 кг); Ша­ць­кий лі­со­вий ко­ледж ім. В.В.Су­лька (2 439,6 кг); Шацьке відді­лення При­ват­Банку (30 кг).

У підсумку було зібрано 10 160 кг макулатури, в результаті чого виручено 16 256 грн. Усі кошти будуть витрачені на об­мун­ди­ру­вання, екіпіровку, продукти та інші пот­реби воїнів АТО із Ша­цького ра­йону. Кожний нав­ча­льний заклад отримає звіт від ГО «Небайдужі» про викорис­тані кошти.

Хотілося б подякувати за до­по­могу в акції та постійну підт­римку Володимиру Шуму, Пет­ру Склезю, Анатолію Носулічу, Во­ло­димиру Найді. Дякуємо за вашу небай­дужість, хай Бог вам сторицею по­вертає затрачені сили.

Усім без винятку учасникам акції хочеться сказати велике люд­ське «спасибі» за активну гро­­мадянську позицію, небай­дужість, чуйність, доброту, бажання підтримати захисників. Дя­­куємо за те, що вже сьогодні вперто наближаєте перемогу, адже вона прийде лише тоді, коли ми навчимося спільно бо­ро­­тися із труднощами, не ли­шати ближнього сам-на-сам із своєю бідою. Перемога за нами!

Надія ПРИЙМУК.