Головна Стисло Цінуймо мир в усіх його проявах

Цінуймо мир в усіх його проявах

3528

22 червня – день скор­бо­ти для всіх, хто не з розпо­відей знає про Велику Віт­чизняну війну. Сьогодні на­віть важко уявити масштаб випро­бу­вань, болю і горя, що випали на долю минулих поколінь.

Щоб віддати шану всім українським бійцям, які в час воєнного лихоліття визво­ля­ли рідну землю від фашис­тсь­ких загарбників, до обе­ліску Слави в смт Шацьк прийшли пред­ставники ра­йон­ної і се­лищної влади, ве­терани і гро­мад­сь­кість. Кров­о­про­­литна війна заб­рала кож­ного п’ятого нашого співвітчиз­ника. Схили­ли голови перед світлою па­м’ят­тю міль­йонів жертв Сергій Пар­хонюк, заступ­ник голови Шацької РДА, Люд­мила Єро­фєєва, зас­туп­ник го­лови ра­йон­ної ради, Микола Бо­ярчук, секретар Ша­цької се­лищної ради, Адам Ду­дарчук, голова районної ради ветеранів, Лазар Дударчук, ве­теран Великої Вітчизняної, та інші. До підніжжя обеліску були покладені квіти і вінки.

Дуже крихким є мир у су­ча­с­ному світі, тому маємо ціну­вати його в усіх проявах: чис­тому небі, яскравому сонці, то­лерантних людських стосун­ках. Цього так не вистачало нашим співвітчизникам 72 роки тому…

Мирослава ЦЮП’ЯХ.