Головна Стисло Для того, аби селище було чистішим

Для того, аби селище було чистішим

3936

На початку цього тижня у Шацькій селищній раді відбулася на­рада з керівниками державних установ та організацій селища та ра­йону, приватними підприємцями, керівниками навчальних зак­ладів, яку провів голова Шацької селищної ради Сергій Віннічук. У нараді також взяли участь Сергій Кужель, заступник голови Шацької РДА, та Сергій Карпук, го­лова Шацької районної ра­ди.

Щороку в селищі та районі проводяться то­локи до великодніх свят, під час яких працівники ус­танов та організацій про­во­дять генеральне приби­рання вулиць та терито­рій, за якими закріплені. Цей рік також не став ви­нятком. Віталій Яльниць­кий, заступник селищного го­лови з питань виконав­чого апарату, ще раз нага­дав, прибирання яких тери­торій закріплено за органі­за­ціями та підприємцями. Хоч працівниками КП «Бу­дин­коуправління» вже зді­йс­нювалося підмітання ву­лиць (тут в дію уже пішла техніка, закуплена за кошти європроекту), при­бирання деяких територій, обрізування дерев, проте роботи вис­тачатиме усім (позагрібати листя та прибрати сміття, побілити бор­дюри та дерева тощо). Як наголосив Іван Коваль, начальник КП «Будинкоуправління», прибирання потрібно провести уже цього тижня, аби у передвеликодній тиждень комунальники мали змогу ще виправити певні недоліки. Кожному, хто братиме участь у при­биранні, потрібно мати із собою хоча б один мішок з маркуванням ко­му­нального підприємства, а вже вивіз сміття від прибирання узбіч доріг будуть здійснювати дорожники.

Також було наголошено на тому, щоб приватні підприємці навели порядок біля своїх тор­гових об’єктів та підтримували там чистоту протягом усього року. Як зазначив Іван Федорович, щороку на літній період комунальним підприємством набираються додаткові працівники для роботи по благоустрою. Але коли люди самі будуть долучатися до приби­рання, можливо, тоді во­ни будуть більше цінува­ти чис­­тоту. Одним з го­лов­­них завдань для кому­на­ль­ників є облашту­ван­ня до літнього сезону зон від­­починку біля озер та в парку Т.Шевченка, але до цього повинні долучитися й підприємці селища. Проб­­лемною зоною для кому­нальників є територія бі­ля криниці, де щоразу піс­ля чергового приби­ран­ня з’являються нові купи не­потребу. Аби вирі­шити цю проблему, як по­відомив Сергій Вінні­чук, селищною радою пла­нується заку­пи­ти пере­сувну відеока­ме­ру, вста­но­вити яку пла­нують по черзі у тих місцях, де найбільше виникає сти­хійних сміт­тєзвалищ: біля оз. Велике Чорне, за господарським приміщенням старої лікарні, біля криниці. Це допоможе виявити порушників природо­охоронного законодавства та покарати їх. До співпраці в цьому напрямку також будуть залучатися працівники поліції.

За словами Сергія Віннічука, селищною радою був написаний проект по закупівлі контейнерів для роз­дільного збору сміття, впровадження якого да­сть можливість покращити екологію Шацька. Од­ним із завдань районної влади є вирішення питання щодо визначення нового місця для будівництва но­вого полігону ТПВ, який, ймовірно, буде знахо­ди­тися за межами національного парку. Також се­лищ­ний голова зазначив, що готовий вислухати будь-які пропозиції від населення, які стосу­ва­тиму­ться благоустрою територій населених пунктів.

Стосовно подальшого вирізування дерев на те­ри­торії старого кладовища, то селищною радою було виділено 50 тис. грн. (з цієї суми 8 тис. грн. ко­мунальному підприємству доведеться сплатити як податок). Ймовірно, повноцінні роботи по зрі­зу­ванню дерев підрядник розпочне після Великодніх свят та Провідної Неділі. Якщо цих коштів буде не­достатньо – селищна рада готова надалі виділяти кошти для завершення робіт.

Прикро, що більшість підприємців та керівників організацій проіг­норували нараду, тож залишається надіятися, що вони все-таки ві­зь­муть участь у прибиранні селища.

Віта ШЕПЕЛЯ.