Головна Стисло Дні добросусідства вийшли на рекордний рівень

Дні добросусідства вийшли на рекордний рівень

3735

Минулого тижня з 6 по 9 серпня на березі річки Західний Буг відбулися традиційні Євро­пейські Дні Добросусідства. Цьогоріч вони виявилися ре­кор­дними, адже за 4 дні фун­к­ціо­нування пе­реходу зафіксо­вано понад 20 тисяч перетинів кордону (минулого року – понад 18 тисяч перетинів). Волинь на заході представили Голова Во­линської обласної ради Ва­лен­тин Вітер, заступник голови обл­держадміністрації Сергій Ко­шарук, народний де­путат Укра­їни Ігор Гузь, голова Шацької ра­йонної ради Сергій Віннічук, перший заступник голови Ша­ць­кої РДА Сергій Сидорук, ди­ректор Шацького національного парку Володимир Захарко. Та­кож на заходах були присутні Ге­неральний консул України в м. Люблін Василь Павлюк та Генеральний Консул Республіки Польща в м. Луцьк Беата Бжив­чи. Польську сторону предста­вили Анджей Романчук, ста­рос­та Влодавського повіту, та ві­це-староста Адам Панасюк, війт гміни Воля Угрузька Ян Лукасік, Віце-міністр з питань спорту і ту­ризму та інші пред­став­ники регіональних органів влади.

У четвер, після урочистого від­­криття кордону, учасники офі­­ційних делегацій взяли уча­сть у традиційній Міжна­родній те­матичній конференції «Наше Полісся, наш Буг». Учасники за­ходу високо оцінили прогрес роз­витку українсько-польсь­ко­го тран­скордонного співро­біт­ництва та в черговий раз під­креслили важ­ливість перспек­ти­ви відкриття нового міжна­род­ного авто­мобіль­ного пункту пропуску «Адамчуки-Збере­же». Поки що польсько-україн­ська комісія відхилила фінансування проекту будівництва автопе­ре­ходу «Адамчуки-Збереже», оскільки з української сто­рони до місця будівництва немає асфа­льтованого покриття, хоч поляки згідні внести зміни до плану будівництва та розміс­ти­ти усю необхідну інфраст­руктуру на своїй стороні.

Обговорювалося на заходах і питання екології озерного краю, зокрема, будівництва каналізації сіл Світязь та Пульмо. Так, на IV Поліському форумі підприємців (з української сторони взяли участь підприємці Ольга Романюк, Степан Натальчук, Петро Нестерук, Іван Оліферчук) було акцентовано увагу не лише на діючих проек­тах, а й тих, які будуть писатися та впроваджуватимуться у май­­бутньому. Окрім того, поляки продемонстрували те, як про­ве­дено центральне водопостачання та працює каналізаційна система навколо одних з найбільших туристичних об’єктів повіту – озер Біле та Глінки, а також міста Влодава. Вразило українців те, що кон­троль за каналізаційними системами повністю комп’ютери­зо­ваний, тобто оператор може бачити усю каналізаційну мережу та регулювати біологічний процес очищення стоків на комп’ютері. Відвідали українські підприємці й поле біля м. Влодава, де розміщені сонячні батареї (будувалися вони одним з польських підприємців за кошти Євросоюзу, співфінансування якого становило 60/40, а вже тепер підприємець продає сонячну електроенергію місту).

В Шацькому районі учасники делегацій оглянули два най­­більші туристичні об’єкти району – пансіонат «Шацькі озера» та санаторій «Лісова пісня». Спільно з поляками об­го­­ворювалося написання проектів на будівництво доріг і велосипедних доріжок у Шацькому районі за кошти Євро­союзу, адже польська сторона хоче, аби наступного року Дні Добросусідства тривали не чотири дні, а значно дов­ше.

Чимало заходів на обох прикордонних територіях відбу­лося протягом чотирьох днів. У польській рекреаційній те­­ри­торії «Pompka», що знаходиться над старим руслом річки Західний Буг, любителі риболовлі змогли взяти участь у рибальських змаганнях. П’ятий Транскордонний тур­нір з футболу серед силових структур Польщі, України та Білорусі відбувся у спортивному комплексі «Орлік-2012». Тим часом у населеному пункті Седлище (РП) стар­тував заплив Бугом на байдарках в напрямку Збереже-Ор­ховек. У населеному пункті Збереже стартував V Тра­н­с­кордонний забіг «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збе­реже, в якому взя­ли участь понад 120 осіб.

В неділю, в останній день міжнародного заходу, на місці переходу через кордон у с.Збереже пройшов Надбужан­сь­кий ярмарок, потім – Надбужанський культурно-рек­ре­а­­­цій­ний фестиваль, в якому взяли участь польські та ук­раїнські фольклорні колективи, в тому числі й знамениті шацькі «Молодички» міського Будинку культури, викладачі Шацької дитячої музичної школи. На понтонному мосту в ос­танній день відбулася зустріч представників влади Вло­дав­ського повіту та Шацького району, після чого свя­­щен­нослужителі обох прикордонних регіонів відслужили спі­льну міжнародну Екуменічну молитву (взяли участь свя­­ще­ники Шацького Благочиння про­то­їєрей Олександр Черевко, нас­­тоя­тель Свято-Миколіївського храму с.Пульмо, про­тоіє­рей Олександр Кликоцюк, настоятель Свято-Геор­гіїв­ського храму с. Ростань, ієрей Володимир Лопошук, нас­­тоя­тель Свято-Духівського храму с. Смоляри-Сві­тя­зькі).

Віта Шепеля.