Головна Стисло Добрі справи Червоного Хреста з Катериною Місюк

Добрі справи Червоного Хреста з Катериною Місюк

3416

18 червня відбулась звітно-виборна конференція Шацької ра­йон­ної організації Товариства Червоного Хреста України. В її роботі взяли участь делегати, члени правління, президія Товариства, зап­рошені.

Зі звітною доповіддю про роботу районної організації ТЧХ України за минулі 5 років виступила її голова Катерина Місюк. Заслухали також доповідь ревізійної комісії. В ході обговорення виступили Олена Гуж, начальник сектору внутрішньої політики Шацької РДА, На­талія Новікова, головний спеціаліст Шацького ЦСССМ, Адам Дударчук, голова районної ради ветеранів, Володимир Носуліч, голова районної спілки ветеранів Афганістану. Всі вони у своїх виступах вис­ло­вили слова вдячності праців­никам Червоного Хреста за благодійність, добро, мило­сердя, які вони кожного дня до­носять до категорії людей, кот­рими опікуються. А це одинокі немічні люди похилого віку, ін­валіди, діти-сироти та інші со­ціально незахищені верстви населення.

Роботу районної організації Товариства Червоного Хреста за звітний період визнано за­довільною. Одноголосно на нас­тупний те­рмін головою районної органі­зації ТЧХ України обрано Кате­рину Місюк. Було об­рано членів правління ра­йонної організації, президії та ревізійної комісії.

Нам залишається поба­жати червонохрестівцям плід­ної роботи, нехай добрих справ та милосердя на нашій землі стане більше, як і людей, що го­тові прийти на допомогу ближ­ньому!

Наш кор.