Головна Стисло Мир – це не все, але все без миру – ніщо

Мир – це не все, але все без миру – ніщо

3909

Молодь за мир!!!

З нагоди Дня молоді моло­діжна громадська організація «Сучасний формат молоді Ша­цька» за підтримки відділу у сп­равах молоді та спорту РДА про­вела серед студентів І кур­су Шацького лісового коледжу ім. В.В.Сулька інтелектуальну гру «Моя Україна» і організувала флешмоб «Молодь за мир». При­вітали молодих людей зас­тупник директора лісового ко­леджу Андрій Панасюк, який завжди з великим задоволен­ням підтримує всі ініціативи та ідеї молодого покоління, та Ла­риса Демакова, головний спе­ціаліст відділу у справах молоді та спорту, яка на додачу вру­чила призи переможцям інте­лек­туальної гри. Під час про­ве­дення інтелектуальної гри «Моя Україна» присутні ще раз пере­коналися, що студенти вив­чаю­ть історію, знають свій край, пам’ятають своїх героїв.

Зважаючи на непросту си­туа­цію в Україні, ще раз хотілося б підкреслити прагнення до миру, злагоди, порозуміння і єд­ності в країні. Мир – це не все, але все без миру – ніщо. Саме мо­лодь, як рушійний механізм нації, вкотре підтверджує, що у нас чудове майбутнє, адже лише нація, яка знає свою істо­рію, зможе уникнути непоправ­них помилок у майбутньому.

Усім учасникам заходів хоті­лося б сказати величне «Дя­кую» за небайдужість і активну гро­мадську позицію, прагнення змін і готовність самим зміню­ва­тись та йти на компроміс. Не­хай ваша життєва дорога буде легкою, на шляху зустрі­чаю­ться лише добрі та щирі люди, а пліч-о-пліч з вами зав­ж­ди крокує щастя, кохання, уда­ча, впевненість. Хай всі ваші починання будуть благос­ло­­венні Богом!

Надія ПРИЙМУК, смт Шацьк.