Головна Стисло Молодь Шацького району об’єднується в громадській організації

Молодь Шацького району об’єднується в громадській організації

3849

14 червня в примі­щенні Шацької РДА пре­д­ставники районної вла­­ди в особах Сергія Пархонюка, заступ­ни­ка голови РДА, та Сер­гія Стадніка, началь­ника відділу у справах сім’ї, молоді і спорту, зустрілися зі студен­тами Шацького лісо­во­го коледжу. Питан­ня, які обговорювали обидві сторони, сто­су­валися створення районної громадської молодіжної організації та молодіжної громад­ської ради при голові Шацької РДА.

В склад громадської організації ввійде учнівська і сту­ден­тська молодь Шацького району, що має активну гро­ма­дянську позицію і бажання брати участь у суспільно-корисних моло­діжних проектах, вирішувати найактуальніші проблеми молодих людей краю, піклуватися про цікаве молодіжне дозвілля. Попереду – обдумування назви організації та обрання голови, на посаду якої вже запропоновано кандидатуру Надії Приймук, студентки лісового коледжу (на фото).

Надія Приймук, у свою чергу, ознайомила присутніх із планом роботи молодіжної ради при Шацькій РДА – консультативно-дорадчого органу, що здійснюватиме координацію заходів з реалізації молодіжної політики. Це, зокрема, проведення тема­тичних круглих столів з питань залучення молоді до участі у політичному, економічному, культурному та духовному житті ра­йону; диспутів, конкурсів, акцій, інтелектуальних ігор та кон­ференцій; організація співпраці з керівниками підприємств тощо.

Наш молодий район розвивається і завжди радий новим, цікавим напрямкам молодіжної культури, тим більше таким, які несуть у собі духовний та фізичний розвиток особистості. Іні­ці­атори створення молодіжної ради сподіваються, що вона об’єд­нає спільними ідеями районну владу і молодих активістів. І тоді результати не забаряться.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.