Головна Стисло На захист прав працівників

На захист прав працівників

3673

19 лютого Володимир Найда, голова Шацької райдерж­адміністрації, Михайло Поліщук, голова організації робо­тодавців району, та Катерина Редько, голова коор­динаційної ради проф­спілкових організацій району, урочисто підписали тристоронню Угоду про взаємодію між Шацькою районною державною адміністрацією, об’єднанням організацій ро­ботодавців та радою галузевих профспілок району на 2013-2015 роки. Ця угода була розроблена та укладена відповідно до Законів України «Про ко­лективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», в яких визначаються правові засади розробки, укладення та ви­конання колективних договорів і угод з метою сприяння регу­люванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Підписаною в районі угодою визначені конкретні завдання кожної сторони, зокрема у сфері регулювання виробничих і трудових відносин, підвищення реальних доходів населення, дотримання мінімальних соціальних гарантій оплати праці, мінімальних нормативів соціального страхування, умов охорони праці, режиму роботи і відпочинку, скорочення безробіття та задоволення соціально-культурних і духовних потреб жителів району.

Віта ШЕПЕЛЯ.