Головна Стисло Призначено нового керівника Шацького відділення поліції

Призначено нового керівника Шацького відділення поліції

4843

8 серпня тим­часово ви­ко­ну­ючим обо­в’яз­ки на­чальника Шацького від­ді­лення го­лов­ного управ­лі­н­ня націона­ль­ної поліції у Во­линській обла­с­ті при­значено підпол­ковника по­ліції Віталія Мархальчука.

Віталій Вік­то­рович на­ро­дився 4 липня 1975 року в смт Млинів Рівнен­ської області. Закінчив Івано-Фран­ківське учи­лище міліції МВС України, вищу освіту за спеці­альністю «право­охорон­на діяльність, правознав­ство» здобув у приват­но­му вищому навчаль­но­му закладі «Міжнародний еко­номіко-гуманітарний уні­вер­ситет імені академіка Степана Дем’янчука»

В правоохоронних структу­рах працює з 1994 року. Роз­по­чинав професійну діяльність в органах міліції Рівненщини – з виконуючого обов’язки дізнава­ча групи дізнання, працював старшим оперуповноваженим, опе­руповноваженим, на­чаль­ни­ком сектору, згодом очо­лював Гощанський, Зарічненський районні відділи упра­вління МВС України в Рівненській області.

З 2013 року Віталій Мар­хальчук працює в право­охо­ронних органах Волині. Про­тягом трьох років очо­лював Іваничівський, Горохівський районні відділи міліції, Новово­линський міський відділ поліції.

Мирослава ЦЮП’ЯХ