Головна Стисло Звітують волонтери

Звітують волонтери

3584

Зараз такий час, що одні сол­дати, виконавши військовий обо­в’язок, демобілізовуються, інші, після підготовки в навча­ль­них центрах і військових частинах, приходять їм на зміну. Ті, для кого війна вже в мину­лому (принаймні, на деякий час), відгукнулися на прохання во­лон­терів Шацької районної гро­мад­ської організації «Небайдужі» принести військову амуніцію для своїх наступників. Ні для кого не секрет, що забезпечення державою бійців усім необхід­ним якщо й покращилося, то не набагато. Відсутність змінної форми, берців, засобів захисту, компактних мобільних пристроїв з відповідними програмами, оп­тичних приладів і головне – ап­течок з якісними знеболюючими і кровоспинними засобами є про­б­­лемою бійців передової. Де­мобілізовані Шацького району принесли в волонтерський офіс форму, 4 пари берців, каску, так­тичні окуляри, бронежилет, роз­ван­тажувальний жилет – усе це вже знайшло нових власників в осо­бах місцевих солдатів, мо­білі­зованих у рамках четвертої хвилі мобілізації.

За кошти, зібрані під час пе­ред­великоднього благодійного ярмарку (2 225 грн.) та першої акції «Збери макулатуру – допо­можи солдату» (16 256 грн.), а та­­кож завдяки небайдужим жи­­те­лям району (працівникам сфе­ри лісового господарства, пе­да­гогам шкіл сіл Світязь (ди­ректор Віра Озімок), Самійличі (директор Валентина Положе­вець), Прип’ять (директор Олек­сандр Лончук) та односельцям солдатів) волонтери переслали бійцям 7 пар берців, 7 комплек­тів форми, планшет для артиле­риста, 2 розвантажувальних жи­­лети, наколінники, налокіт­ники, каремат, тактичні окуляри та 6 аптечок зразка НАТО. В зону АТО було відправлено 2 маску­вальні сітки, сплетені учнями та вчителями ЗОШ І-ІІ ст. с. Підма­нове (директор Олена Гера­симук). На лікування солдата Вік­­тора Лут­кова во­­лонтери ви­­ділили 1 500 грн., пед­­колек­тив ЗОШ І-ІІ ст. с. Смоля­ри-Сві­тязькі (ди­рек­тор Микола Оні­щук) – 1 085 грн., ме­­тодка­бінет від­ділу освіти Ша­цької РДА (на­­чальник Ана­то­лій Пав­лей) – 800 грн. На від­починок та ліку­вання в сана­то­рії м. Оде­са сім’ї солдата Віта­лія Бонка зібрали кош­ти педко­ле­к­­тиви ЗОШ І-ІІІ ­ст. сіл Рос­тань (директор Алла Семе­нюк) і Мельники (директор Ми­кола Маригода) (відповідно 1 000 і 1 100 грн.). Батьки учнів 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Ша­цьк разом з волонтерами (вк­лавши відповідно 450 і 265 грн.) прид­бали літню форму для бійця Ярослава Крата.

Продовжує надходити до­по­мога (кровоспинні засоби) від колег-волонтерів із м. Хме­ль­ницький Анни та Андрія Бон­да­рен­ків. Протягом мі­ся­ця за виручені на аукціоні кошти (про­давались вироби ручної ро­бо­ти місцевих майстрів) «Не­байдужі» отримали 10 ап­те­чок зразка НАТО. Підтримує солдатів шачанин Володимир Матлах – приніс у волонтерсь­кий офіс каску і спальник, яки­ми вже користуються солда­ти. Вдяч­ні волонтери Ользі Сахарук – за ящик знеболю­ючих препара­тів «Ібупром», добродію Сергію – за 30 ба­лончиків якісного ні­ме­ць­кого спрею від комах, ша­ча­нину Володимиру Ковшу, який тричі безкоштовно ремонтував тра­н­спорт, котрим місцеві бійці їздили в зону АТО. Не обійшлись би волонтери без юридичної до­помоги Ольги Назарук та консу­льтацій з питань бухгалтерії Іри­ни Ягодинець – велике їм спа­си­бі.

Без «Небайдужих» не обхо­дя­ться жодні проводи мобілізо­ваних – волонтери благосло­ви­ли в дорогу 7-х бійців, приз­ва­­них до лав Збройних Сил у рамках четвертої і п’ятої хвиль. Про­­тягом місяця зворушливо від­бу­валися зустрічі тих, хто приїж­джав на ротацію, і демобі­лі­зо­ваних: Сергія Богути, Ро­мана Климюка, Миколи Забро­до­цького, Віктора Луткова, Дмит­ра Мартинюка, Богдана Шалімова.

Шацькі активісти також взя­ли участь в обласному  благо­дій­ному ярмарку, який організо­вували ковельські волонтери, ви­ру­чивши 4 380,85 грн.

Наразі підійшла до завер­шення друга весняна акція «Збе­ри макулатуру – допоможи сол­дату», про її підсумки чи­тай­те в наступному звіті.

Волонтери дякують усім, хто навіть у час економічної ск­рути знаходить можливість підт­римувати солдатів, – особливо педагогам шкіл, працівникам ДП «Шацьке УДЛГ» (директор Пет­ро Ткачук), які першими відгукую­ться на прохання допомогти, благодійникам, які бажають ли­шатися невідомими, і всім не­бай­дужим жителям району.

Щоденний звіт волонтерів читайте на сторінках соцмереж: «Фейсбук», «Однокласники», «ВКонтакті». Тим, хто бажає допомогти коштами – реквізити ГО «Небайдужі»: ПриватБанк, р/р 26002055507022, МФО 303440, ЄДРПОУ 39615916.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.