Головна Стисло Представлено нового директора Шацького національного при­род­ного парку

Представлено нового директора Шацького національного при­род­ного парку

4809

Володимир Захарко – директор Шацького національного природного парку

6 червня в приміщенні зага­льноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Світязь голова облдержадмі­ністрації Григорій Пустовіт пре­д­ставив трудовому колективу Шацького національного при­род­ного парку нового директора – Володимира Володимировича Захарка. Його привітали зас­туп­ник голови обласної ради Ігор Гузь, голова райдерж­адмі­ністрації Олександр Кусько, го­лова район­ної ради Сергій Він­нічук.

У своєму виступі перед пра­ців­никами парку Григорій Пустовіт заз­начив: «Це – одне із черго­вих кадрових призна­чень, яке пов’язане зі змінами в житті на­шої країни. Ви сьогодні пред­став­ляєте одну із найвідпо­віда­­льніших струк­тур нашої облас­ті, нашої України. Це – діамант природи, якого ми нерідко не цінуємо. Це багат­ство потрібно зберегти не тільки для нас са­мих, а й для наступних поколінь. З прихо­дом нового директора ваш колектив отримає новий пош­товх до початку важкої праці. І Володимир Володимиро­вич, думаю, виявить мудрість та працьовитість в пода­ль­шій розбудові Шацького наці­она­льного природного парку».

Голова райдержадміністрації Олександр Кусько продовжив: «Дві третини Шацького району – то є національний парк. Від діяльності усіх вас залежить обличчя на­шого краю. Новому дирек­тору бажаю успіхів у ро­боті, взаєморозуміння в ко­лек­тиві, підтягнути рівень сервісу та рекреаційної інфра­структури району. Ми маємо викорис­тати позитивний досвід Біло­русі та Польщі, тому чекаємо плідних та ці­ка­вих ідей».

Новопризначений ди­рек­тор парку Володимир Захар­ко подякував за привітання обласному та районному ке­рів­ництву: «Я знаю праців­ни­ків парку на 80%, оскільки 21 рік віддав лісовій та природ­ничій сфері, працював дирек­тором ШНПП. Ми всі разом докладемо максимум зусиль, аби наш парк і надалі зали­шився перли­ною України».

Біографічна довідка. Захарко Володимир Володи­ми­рович на­родився 29 квітня 1956 року в селі Вороблячин Яворів­ського району Львівської облас­ті. Осві­та вища. В 1985 році за­кінчив Львівський лісотехнічний інсти­тут (факультет «Лісове гос­по­дарство»), за фахом – інже­нер лі­­сового господарства.

1971-1973 роки – навчання в Червоноградському ПТУ №7. До 1977 року – навчання в Шаць­кому лісовому технікумі імені В.В.Сулька. 1978-1980 роки – служба в лавах Радянської армії.

Трудову діяльність розпочав у 1980 році лаборантом у Ша­цькому лісовому технікумі.

З 1984 року працював на по­саді лісничого Мельниківського лісництва в Шацькому націона­льному природному парку.

1999-2000 роки – директор Шацького учбово-досвідного лі­сового господарства; 2000-2001 роки – директор ШНПП.

З 2001 року до 2005 року – голова правління ВАТ «Шацьке РТП».

З травня 2005 року – перший заступник голови Шацької рай­держадміністрації.

З 2006 до 2010 року обіймав по­саду заступника голови Ша­цької районної ради.

З листопада 2010 року і до но­­вого призначення – тимча­со­во не працював.

Віктор ГРИЦЮК

та прес-служба Шацької РДА.