Головна Стисло Шацькі волонтери доставили в зону АТО 2 тонни продуктів і теплих речей

Шацькі волонтери доставили в зону АТО 2 тонни продуктів і теплих речей

3987

«Шацьк спить», – ще вчора ця репліка влучно характе­ри­зувала стан волонтерської дія­ль­ності в районі, а точніше поо­динокі випадки допомоги солдатам. Сьогодні все змінилося, і на арені добровольчої місії краю з’явилося одразу кілька об’єднань волонтерів. Одне з них очолив шачанин Роман Пар­хомук, який днями з командою однодумців повернувся з м. Де­бальцеве Донецької області, куди возив продукти й теплий одяг для бійців АТО.

– 2 тонни необхідної для сол­датів провізії зібрала гро­мада Пульмівської і Прип’ятсь­кої сіль­ських рад. Дякуємо за співп­ра­цю районній владі і сільським го­ло­вам – відповідно Федору Гло­вацькому та Івану Гінчуку, а та­кож усім небайду­жим людям. До­лучилися до акції районна ор­ганізація Това­рис­тва Червоного Хреста України (голова Кате­рина Місюк), пере­давши для бій­ців теплі речі, в’я­зані шкар­петки і шапки, а також школярі, які намалю­вали для солдатів ма­люнки, – Роман Леонідович роз­повідає про те, як усе почи­на­лося.

Перед від’їздом на схід во­лон­тери зіткнулися з проб­ле­мою відсутності транспорту, бо далеко не кожна машина може вмістити таку велику кількість продуктів і речей. До­поміг переселенець із Луган­ська Юрій Уткін, який зараз меш­кає з сім’єю в Шацьку, – не лише надав власний транспорт, а й сам зголосився поїхати на схід разом з Романом Пархо­му­ком та Олександром Балюком. Стартували 27 листопада о 5.00 год. ранку. До Харкова доїх­али без будь-яких ексцесів і ви­мушених зупинок. Там шацькі во­лонтери дочекалися тран­с­порту Волинської обласної спіл­ки афганців, які також везли гума­нітарну допомогу, і вже ра­зом вирушили в зону АТО.

Територія Донецької області, на якій ведуться бойові дії, зус­т­ріла шачан випаленими «Гра­дом» полями, розбомбленими бу­­динками, безлюдними містами й селами. Вздовж доріг ба­чили намети, схожі на юрти, в яких живуть люди, гріючись теп­лом від буржуйок. Волон­те­рам суворо заборонили вихо­дити з автомобіля, поки не при­будуть до кінцевого пункту – міста Дебальцеве. На війсь­ко­вій базі розвантажили провізію – солдати ще дивувалися, що та­кої кількості продуктів одно­часно їм не довозили. Доста­вили шачани і дві адресні по­силки – для бійців із Шацького ра­йону, що служать в районі Де­бальцеве.

Вдалося поспілкуватися з вій­ськовими і навіть зустріти зем­ляка-волинянина, який про­сив наших волонтерів при­вез­ти йому верхній одяг, бо старий пор­вав, коли втікав від залпу «Градів». Не вистачає на пере­до­вій питної води, просили хлопці і біноклі нічного бачення. Нас­лухалися шачани від солдатів історій про те, як бідують люди, котрі не змогли виїхати з оку­пованих територій: в одних паспорти погоріли, іншим нема куди їхати чи здоров’я та похи­лий вік не дозволяють. Там го­лод. До солдатів на блокпостах приходять матері і просять хлі­ба для дітей, котрі по декі­лька днів не їли.

Шацькі волонтери благопо­лучно доїхали додому і тепер знову займаються збором до­по­моги з інших сільських рад ра­йону. У четвер їм знову в дорогу. Хай Бог помагає!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.