Головна Стисло У Шацьку з 1 вересня назавжди відключають аналогове телебачення

У Шацьку з 1 вересня назавжди відключають аналогове телебачення

5358

З 1 вересня 2018 року за рішенням влади у Шацьку та на всій території України буде при­пинене аналогове ефірне мов­лення національних та місцевих телеканалів. Це пов’язано з між­народними зобов’язаннями країни щодо впровадження циф­рового мовлення. Найбільш по­пулярні телеканали, такі як «Інтер», «НТН», «1+1», «СТБ», «Україна», «ICTV» та місцеві ка­нали зникнуть з екранів теле­візорів тих глядачів, які прий­мають сигнал на звичайну теле­візійну антену – таких сьогодні у Волинській області близько 125 тисяч людей. Загалом по Україні доступ до телебачення мо­жуть втратити близько 4 мі­льйонів людей, які дивляться телевізор через аналогову антену.

Щоб і надалі мати змогу ди­витись національні телеканали, необхідно обрати інший тип при­йому сигналу. Є кілька ва­ріантів.

Перший. Можна придбати цифровий Т2-приймач, який під­ключається до існуючої антени. Середня вартість приймача – близько 300-500 гривень. У більш високій якості майже по всій території України можна дивитись близько 30 телека­налів. Зараз і надалі цифрове Т2-телебачення буде безко­ш­товним.

Другий. Можна придбати но­вий телевізор з вбудованим Т2-приймачем. Мінімальна вар­тість такого телевізора стано­вить близько 4 000 гривень.

Третій. Підключитись до ка­бельного телебачення. Це мо­жуть зробити мешканці міст та деяких селищ міського типу. Ка­бельне телебачення платне, середня вартість – 50-150 гривень на місяць.

Четвертий. Підключити інте­р­нет-телебачення. Вартість послуги доступу до Інтернету, зазвичай, становить від 60 до 200 гривень на місяць. Окремо доведеться заплатити за теле­візійний пакет, який коштує від 30 до 50 гривень на місяць.

П’ятий. Придбати супутни­кову антену. Мінімальна вар­тість тюнера, супутникової та­рілки та встановлення цього обла­днання становить 2 000-2 500 гривень. Переважна біль­шість тюнерів, які зараз про­даються, дають змогу диви­тись канали, які знаходяться у вільному доступі. Необхідно враховувати, що незабаром з метою покращення наповнен­ня ефіру, національні телека­нали можуть закодувати су­пут­никовий сигнал. Якщо це станеться, то для перегляду українських телеканалів пот­рібно буде придбати новий су­путниковий тюнер.

Таким чином, найбільш еко­но­мічним на даний момент є перший варіант – придбання цифрового Т2-приймача.

Консультації щодо всіх типів прийому ви можете отримати у фахівців, які працюють у ва­шому місті чи селищі. Не зволі­кайте і потурбуйтесь про прид­бання обладнання завчасно.

Олена ГАРА