Головна Стисло В Шацьку придбали нову техніку для прибирання вулиць

В Шацьку придбали нову техніку для прибирання вулиць

3595

Важливим етапом у рамках проекту «Підвищення рівня без­пеки користування транспорт­ної мережі на прикордонних те­риторіях Польщі, Білорусі, Укра­їни» стало придбання Шацькою селищною радою першої одини­ці техніки, а саме підмітальної машини з двома додатками: на­вантажувальним ковшем та відвалом для чищення троту­а­рів від снігу. Саме викорис­тан­ня сучасного обладнання гово­рить про повноцінне поліпшен­ня обличчя селища – його ву­лиць. Тому після повної реєс­тра­ції та належного оформ­лен­ня придбаного устаткування ми зможемо побачити техніку в дії.

Ліана МИСЮРИНА.