Головна Стисло У Шацької селищної ради буде новий партнер у проектах

У Шацької селищної ради буде новий партнер у проектах

3711

26 серпня до Шацька завітав бурмістр міста Суховоля Соку­ль­ського повіту Підляського воєводства (Республіка Польща) Міхал Матискєл, який зустрівся із Шацьким селищним головою Сер­гієм Віннічуком та головою Шацької районної ради Сергієм Кар­пуком. Результатом зустрічі стало підписання угоди про співп­рацю між двома територіальними громадами у сфері розвитку підп­риємництва, охорони здоров’я, туризму, освіти, інфраструк­тури, культури, спорту, музичної та художньої творчості. Сторони до­­мовились про взаємну співпрацю, якою передбачається орга­нізація та проведення спільних заходів, що стосуються, зок­рема, роз­витку підприємництва, туризму, проведення концертів, ярма­рок, виставок, спортивних, творчих, мистецьких, освітніх заходів на території Польщі та України, з участю пред­став­ників з обох сторін; організація та проведення навчань, конференцій, зустрічей ке­рівних кадрів та відібраних працівників з органів само­вря­дування, неурядових організацій обох сторін, які працюють у сфері освіти, охо­рони здоров’я, фізичної культури, спорту, куль­тури (зок­рема, на­родної культури і збереження традицій), обміну учасників та дос­віду функціонування культурних, освітніх та спортивних орга­ні­зацій обох сторін.

Як зазначив Сергій Віннічук, результатом співпраці мають стати написання та реалізація проектів, перший з яких – ре­конст­рукція Шацького районного будинку культури, який включатиме реконструкцію скверу біля пам’ятника Тарасові Шевченку, другий – ство­рення наметового містечка європейського зразка в ур. Гряда (про­ведення водопостачання та каналізування, підключення до ЛЕП). Нагадаємо, що участь у європроектах передбачає фінансування з місцевих бюджетів у розмірі 10% від вартості проекту. У селищній раді сподіваються, що така співпраця дасть поштовх розвитку інф­раст­руктури селища та сіл громади. 

Віта ШЕПЕЛЯ.