Головна Стисло Проблеми шкіл району знову на вустах

Проблеми шкіл району знову на вустах

4129

На початку цього тижня з виїзним прийомом у селах Грабівської сільської ради побував голова районної ради Сергій Карпук. Разом із ним у виїзному прийомі брали участь Анатолій Пех, начальник від­ділу освіти і молоді РДА, Роксолана Цвид, керівник Шацького бюро правової допомоги, Надія Процик, представник фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Основне питання, яким стурбовані жителі усіх сіл сільської ради – реорганізація навчальних закладів та індивідуальна форма нав­чання для дітей малокомплектних класів. Ситуація у трьох школах схожа: діти у тих класах, де нараховується менше 5 учнів, змушені бу­дуть навчатися вдома індивідуально. Так, у початковій школі с. Го­лядин з чотирьох класів у стінах школи має право навчатися лише один клас – перший, а другий-четвертий класи – на індиві­дуа­льному навчанні. Це й збурило батьків та вчителів, які прийшли на виїз­ний прийом. Вони казали, що дехто з батьків не в змозі забез­пе­чити нормальні умови для щоденних занять вчителя з дитиною з різних причин. Віддавати ж своїх дітей у найближчу школу села Смоляри-Світязькі батьки теж не хочуть, бо там узагалі цього річ не буде першокласників, а на індивідуальному навчанні мають бути діти 3 та 4 класів. У школі І-ІІ ст. с. Грабове узагалі си­туація змінилася лише напередодні виїзного прийому: батьки учнів 8-9 класів, де мали навчатися по 4 дитини в кожному класі (від­повідно на індиві­дуальній формі), написали заяви та перевели дітей на навчання у школу с. Смоляри-Світязькі. Тож загалом там має навчатися 61 дитина. Якби батьки, вчителі та сільська рада знайшли спільну мову, то на базі однієї школи – Смоляро-Світязької – можна було б створити одну школу, де б навчалося 120 дітей з чотирьох сіл. Відповідно на плечі районної влади та відділу освіти ліг би тягар підвозу дітей та покращення умов у навчальному зак­ладі, де тепер тривають роботи із ремонту шкільної їдальні.

Децентралізація, реорга­ніза­ція шкіл та індивідуальне нав­чання – це ті процеси, виконувати які нам, районним керівникам, до­ру­чають зверху, – говорив перед громадами Сергій Карпук. – З де­чим я погоджуюся,  що нам пот­рібна оптимізація навчальних зак­ладів, потрібно проводити децент­ралізацію, оскільки в районі багато громад, які неспроможні виживати самостійно та дотуються із район­ного бюджету. Але є речі, які не так просто виконати в теперішніх умовах. Маю на увазі стан наших шкіл та ситуацію, в якій опинилися наші діти. Але вихід з цього мусимо знайти спільно, бо чи потрібна ді­тям освіта такими методами, які пропонують нам зверху?

Ми мусимо виконувати закони, які приймають наші керівники. І ні я, ні районна чи обласна влада не можуть відмінити їхню дію, – пояс­нював Анатолій Пех. – Батьки можуть не погодитися з ін­ди­відуальною формою навчання та перевести дітей у інший нав­ча­ль­ний заклад, наприклад, в школу села Смоляри-Світязькі. Але індивідуальне навчання не означає, що ваші діти не змо­жуть відвідувати школу в позаурочний час та займатися на різ­них факультативах та гуртках. Однак за недотримання положень про індивідуальну форму навчання на вчителя чекає звільнення та штрафні стягнення, на директора школи – догана.

Хоч гуртки та заняття у позаурочний час не зможуть замінити повноцінне навчання в школі, проте це – єдиний поки що вихід із ситуації не залишити дітей поза колективом. В разі, якщо батьки погодяться віддати дітей у школу с.  Смоляри-Світязькі, районна влада та відділ освіти обіцяють подумати над тим, як організувати підвіз дітей. Категорично проти будь-яких змін у школах у сільській раді, позиція якої одностайна: діти мають продовжувати навчатися в стінах своїх шкіл. Місцеві жителі ж наводять свої аргументи проти таких кардинальних кроків у сфері освіти: спочатку про­понують індивідуальне навчання, а потім – взагалі закриють школу, і села вимруть. Проте Сергій Карпук навів парадоксальний приклад із життя двох сіл району: у селі Кропивники декілька років тому зак­рили школу, а село й досі існує. Натомість у с. Ростань збу­ду­вали новий просторий навчальний заклад, але кількість дітей там не збільшилася, а навпаки, щороку зменшується. В одному з районів Волині – Ту­рій­ському – районна адміністрація, не погоджуючись із дея­кими положеннями реорганізації освіти, подавала в суд щодо про­ведення навчання в стінах школи для малокомплектних класів, проте вони програли справу у двох судових інстанціях. «Що ми мо­жемо зробити, то це розглянути звернення батьків та вчи­телів щодо відтермінування дії постанови про індивідуальне навчання, підт­римати його на сесії районної ради та направити у міністерство освіти та Веховну Раду, оскільки забезпечити цей процес в районі немає можливості, як і організувати швидкий підвіз дітей чи кращі умови у школах. Упевнений, що в такій си­туації опинилися не одні ми. Надалі наше завдання – визначити перс­пективи освітнього процесу на майбутні роки в цих школах», – зазначив голова районної ради.

У с. Смоляри-Світязькі, як уже зазначалося, з початкових кла­сів навчатися буде в школі лише 2 клас, 3-4 класи – на інди­ві­дуальному навчанні. Проте з учнів цієї та початкової школи с. Го­лядин можна було б сформу­вати повноцінні класи, але на те немає волі батьків, які не хочуть чи то не бажають домовлятися. Не можуть визначитися батьки шко­ли с. Голядин і з тим, у яку шко­лу вони хотіли б довозити своїх дітей. Залишається лише споді­ватися, що жителям обох сіл вда­сться знайти компроміс у ви­ко­нанні норм освітянських ре­форм, які збурили в останні тижні не одне село Волині.

Заодно Сергій Карпук привіз візок для пересування жителю с. Голядин Володимиру Горнічу, про що минулого разу на виїзному при­­йомі просила його мама. У при­д­банні такого візка посприяв Володимир Дибель, директор ТМО Любомльського і Шацького районів.

Також жителів сіл з напрямками діяльності Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» ознайомила Надія Процик. Працює фонд із гро­мадами, яким пропонують спільну реалізацію проектів із будів­ництва дитячих майданчиків, покращення благоустрою населених пунктів. Фонд також надає допомогу на лікування дітям-інвалідам.

Про діяльність та функціонування нової структури в районі – Шацького бюро правової допомоги – розповідала жителям сіл в.о. керівника структури Роксолана Цвид.

Віта Шепеля.