Головна Стисло У ШНПП знищили близько 50 км браконьєрських сіток

У ШНПП знищили близько 50 км браконьєрських сіток

4213

Як повідомляє Во­ло­­ди­мир Захарко, ди­рек­тор Шацького наці­о­на­льного природного пар­­ку, 16 січня цього року установа про­ве­ла чергову акцію зі зни­щен­ня брако­ньєр­ських знарядь ло­ву. Спалю­ван­ня провели за учас­ті контролюючих слу­жб гро­мадськості та депу­тата Світязької сільсь­кої ради.

Всього за 2014 рік інс­пекторами служби дер­жохорони парку ви­лучено 1 334 штук сі­ток, 636 ятерів, 60 ме­реж. Слід зауважити, що були знищені лише безгосподарські зна­ряд­дя лову. В складі пар­ку зберігається ще значна кількість зна­рядь, які фігурують в адмінпро­то­ко­лах і їх доля буде вирішена після рішення суду.

Разом з тим повідомляємо, що у 2014 році на порушників пра­вил рибальства було нак­ла­дено штрафів на суму 11 594 грн. та збитків на суму 10 165 грн. Однак, лише жителю с. Пу­льмо Макарчуку М.М., 1960 р.н. за 7 щук, виловлених у нерес­то­вий період, нараховано 4 214 грн. збитків та 340 грн. штрафу.

Також вилучено 3 рушниці для полювання, в тому числі ІЖ-27 Криси Р.В., жителя смт Шацьк, який застрелив 2 лебеді на оз. Люцимер, за що була відкрита кри­мінальна справа та сплачені збит­ки на суму 5 314 грн.

Дирекція ШНПП закликає гро­­мадян берегти і примно­жу­вати природні багатства нашо­го краю.

Адміністрація ШНПП.