Головна Стисло Володимир Гунчик: «Шацьк – єдиний регіон області, який може задекларувати себе на...

Володимир Гунчик: «Шацьк – єдиний регіон області, який може задекларувати себе на рівні Кабінету Міністрів»

4000

У понеділок, 18 липня, як уже анонсувалося, з робочою поїздкою у Шацьку побував голова Волинської обласної державної адмі­ністрації Володимир Гунчик. Шацький район – специфічний за своєю діяльністю, тож і проблеми озерного краю дещо відріз­няються від проблем інших районів.

Упродовж дня керівник найвищої виконавчої гілки влади відвідав одне з найважливіших для селища будівництв – приміщення по­чат­­ко­вих класів ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, що здійснюється в рамках інвестиційних проектів і програм Фонду регіонального розвитку 2016 року. В обговоренні проблемних питань ремонту та будів­ни­ц­тва школи взяли участь керівник генпідрядної організації «Житлобуд-2» Леонід Стефанович, перший заступник голови райдерж­адмініст­ра­ції Сергій Сидорук, голова районної ради Сергій Карпук, заступник го­лови райдержадміністрації Сергій Кужель, Шацький селищний го­лова Сергій Віннічук, начальник відділу освіти та молоді райдерж­ад­міністрації Анатолій Пех, директор Шацької ЗОШ І-ІІІ ст. Валерій Ми­хальчук.

Протягом останніх років навчальний заклад значно змінився: під час першої черги реконструкції школи добудовано спортивний зал із роздягальнями й душовими, 2 класні кімнати, учительська, внутрішні вбиральні, лаборантська для предмету хімія, а з колиш­нього спортивно-актового залу, що був розташований на другому поверсі, зроблено 2 класні кімнати. Зараз триває друга черга ре­конст­рукції, під час якої добудовано приміщення для початкових класів з 5 класних кімнат і внутрішнього санвузла. Проте цих кімнат все одно не вистачатиме, аби усі діти початкової ланки навчались у першу зміну. Тим більше, що протягом останніх років спостері­гає­ться тенденція до збільшення кількості першокласників: коли буквально декілька років тому школою набиралось по два перших класи, то протягом останніх років та на найближчі п’ять років – по три. У 2015-2016 навчальному році в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. смт Шацьк навчалося 539 учнів, з яких 244 учні – в початкових класах, 247 учнів – у середніх та 48 учнів – у старших класах. Як заз­начив Сергій Віннічук у розмові з головою обласної державної адміністрації, в майбутньому в ході реорганізації шкіл об’єднаної гро­мади в школу селища можуть прийти навчатися учні з інших шкіл, тож і до такого навчальний заклад повинен бути готовим.

Потребує реконструкції й приміщення їдальні, є потреба в акто­вому залі. Оглянувши територію школи, Володимир Гунчик дав зав­дання керівникам району та освітянам спільно з проектантами та будівельниками до 5 серпня розробити детальний план повної комплексної реорганізації школи, де передбачити будівництво усіх необхідних приміщень (їдальні, актового залу, класних кімнат) та господарських споруд, благоустрою території. Загалом ремонтні ро­боти по основній школі генпідрядник обіцяв повністю завершити до 1 вересня, а нового крила початкової школи – до 1 листопада.

Також Володимир Гунчик наголосив на важливості створення на теренах району однієї об’єднаної територіальної громади, і гово­рити про це потрібно не з сільськими головами, а з громадами сіл. Окрім того, вже зараз потрібно починати розробляти комплексний план розвитку майбутньої об’єднаної територіальної громади на де­кілька років, де передбачати розташування усіх інфраструктур­них об’єктів, у будівництві яких залучати різноманітні джерела фі­нан­сування, європейські гранти.

Стосовно виділення земельних ділянок учасникам АТО для са­дів­ництва, то Володимир Гунчик обіцяв видати своє роз­по­рядження про тимчасове припинення надання цих земель до затвердження ген­плану селища (про що просив Сергій Віннічук), але за умови по­чатку процесу розробки плану розвитку громади та по­чатку про­­цесу добровільного об’єднання усіх сільський рад ра­йону в одну. «В майбутньому Любомльський і Шацький район я бачу рекре­аційними зонами, культурними зонами. А Шацьк – це єди­ний регіон в області, який може задекларувати себе на рівні Кабінету Мі­ністрів» – наголосив Володимир Гунчик.

Наступним об’єктом огляду голови Волинської ОДА став Волин­сь­кий обласний комунальний заклад – санаторій «Лісова пісня», де, окрім керівника закладу Віктора Карпука, до делегації приєд­нався начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. Віктор Карпук провів невелику екскурсію санаторієм, розповівши про санаторно-курортне лікування, оздоровлення, ме­дичну та психологічну реабілітацію волинян в лікувальному закладі, який розрахований на 420 осіб. Не все сподобалося Володимиру Гунчику, тож він попросив Віктора Карпука надати усю інформацію про кількість виділених путівок через державні фонди, відвіду­ва­ність санаторію, а вже наступного тижня провести обласну на­раду з керівниками обласних санаторіїв для обговорення проблем­них питань волинських санаторіїв та шляхів їх вирішення. Також представники влади оглянули територію пляжу та обговорили си­туацію, яка склалася стосовно доступу до пляжної території меш­канцями села Гаївка. «Дану проблему необхідно вирішити спільно з районною, місцевою владою та ввести правила по обслугову­ванню громадян, дотримуючись  чинного законодавства», – зазна­чив Володимир Петрович.

Зі станом справ у пансіонаті «Шацькі озера» ознайомив ди­ректор Федір Заяць. Зараз після рішення суду заклад знаходиться у дер­жавній власності в управлінні регіонального фонду Держмайна. За участю представника цього фонду обговорено ряд питань щодо укла­дення Договору з користувачами майна та в цілому реєстру користувачів землею та сплаті податків в місце­вий бюд­жет. Звернулись до голови облдержадміністрації у вирішенні цього питання люди, які проживають на території пансіонату «Шацькі озера». Долучився до роз’яснень і перший заступник голови рай­держ­адміністрації Сергій Сидорук.

На завершення робочого візиту голова облдержадміністрації Во­лодимир Гунчик провів особистий прийом громадян у Шацькій рай­держадміністрації. Охочих звернутись до обласного очільника було чимало, проте Володимир Пет­ро­вич жодне звернення не за­лишив без уваги.

Клопотання мешканців Шацького району стосувалися, зокрема, виділення коштів для реконструкції приміщення їдальні ЗОШ І-ІІ ст. с. Смоляри-Світязькі; про незгоду з виділенням учасникам АТО зе­мельної ділянки площею 14,7 га для садівництва, яка знахо­ди­ться за межами населених пунктів Шацької селищної ради, та на якій знаходилось громадське пасовище; щодо пільгового проїзду ді­тей з багатодітної сім’ї за квитками, придбаними в касі за посвід­ченням; спірного колективного питання з будівництва ліній електро­мереж ТзОВ «МТГС» та підключення до неї будинків в новому жит­ловому масиві ур. Дуга смт Шацьк; завищення рахунків за елек­т­роенергію влас­никам будинків того ж таки масиву ТзОВ «МТГС» та інші.

Усі громадяни, які звернулися до голови обласної державної адміністрації, отримали роз’яснення щодо можливостей вирішення зазначених питань. Питання, які потребують додаткового вив­чення, взяті головою облдержадміністрації на особистий контроль.

Віта ШЕПЕЛЯ.