Головна Коротко Водойми шацьких озер збагатилися кілограмами риби

Водойми шацьких озер збагатилися кілограмами риби

8903

В рамках реалізації Регіона­льної програми «Екологія 2016-2020» в Шацьку запустили рибу у два озера – Люцимер та Велике Чорне. 725 кілограм коропа роз­по­ділили на два озера – трохи більше як 400 кілограм випус­тили у Люцимер, та більше 300 кілограм – у Велике Чорне.

Свідками такої події стали го­лова Шацької РДА Василь Голя­ди­нець, зас­туп­ник голови Волин­сь­кої ОДА Вален­тин Цьось, ди­рек­торка Шацького націо­на­ль­ного природного парку Марія Хрис­тецька, працівники Шацької селищної ради, котрі долучились фінансово до реалізації програми зариблення, та члени громадсь­кої організації рибалок-лю­бителів Шацького району, котрі про­тягом от уже декількох років активно до­­лу­чаються до співфінан­су­вання об­лас­ної програми.

– Відтворення популяції риб в при­родних умовах стає все більш склад­ним, адже на це впливає чимало факто­рів: екологічні (замулення озер), зміна клімату, заростання водойм, а також браконьєрство. Якщо люди не будуть долуча­тися до зариблення озер, то природі буде важко самій від­новлю­вати цей процес. До цього про­цесу долу­чились у Волинській облдержадміністрації, Шацькій райдержад­міністрації та селищній раді, ШНПП, акти­вісти та небайдужі ри­балки району, котрі хо­чуть, аби на шацьких озе­рах можна було від­почити та пориба­лити, – ска­зав Валентин Цьось.

Також обласний посадовець додав, що наступного разу будуть закуповувати інші види риб, зокрема, білого амура, котрий відо­мий здатністю очищати озеро від заростей.

Нагадаю, що на реалізацію цієї програми з обласного бюджету виділили 100 тисяч гри­вень, із районного – 20 тисяч гривень, ще 20 тисяч гривень виділила селищна рада.

Тепер, як відзначив Валентин Цьось, зав­дання Шацького національного природного парку простежити, аби ця риба не потрапила у браконьєрські сіті. Ри­балки-любителі також протягом року, від­коли в озера району за­пустили рибу, долу­чаю­ться до патрулю­вання озер.

Віта ШЕПЕЛЯ