Головна Культура Культпрацівникам району – нових злетів та перемог

Культпрацівникам району – нових злетів та перемог

2695

19 травня Україна відзна­чала День працівників культури та аматорів народного мис­тецтва. Ті, хто творить куль­туру нашого краю і доносить її до сердець людей, майже в пов­­ному складі зібралися в пе­реддень свята в Шацькому ра­йонному Будинку культури. Хтось урочисто в залі, а хтось на робочому місці, але всі 82 пра­цівники установ культури Ша­цького району, а також ама­тори сцени й народні майстри приймали цими днями вітання з професійним святом. З ра­йонної сцени звучали на їхню адресу теплі слова вдяч­ності за ва­го­мий вклад у розвиток ку­ль­тури краю, щедро си­па­лися жарти з вуст нез­мін­них ведучих усіх районних захо­дів Марії Тіши­ної та Іванни Ільї­ної, лилася піс­ня у вико­нанні самих ви­нуватців уро­чис­тості та учнів ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк.

«Важ­ко нині у­я­вити події державного, ра­йонного чи сільського масш­табу без учасників аматор­сь­ких колективів. Їхні виступи ввійшли в наше повсякденне життя, стали часткою загаль­ного духовного надбання. Щи­ра вдячність вам, шановні ко­леги, за натхненну працю і від­даність професії», – такими словами вітали культп­раців­ни­ків Орися Мелюх, начальник від­ділу культури Шацької РДА, та Оксана Юхимук, голова Ша­цької районної організації про­фс­пілки працівників куль­тури. Приєд­налися до поба­жань і Воло­ди­мир Найда, голова Шацької РДА, та Володимир Голядинець, го­лова Шацької районної ради, відз­начивши, що останнім ча­сом культура нашого краю під­ня­лася на високий рівень роз­витку. Почесну грамоту Волин­сь­кої ОДА було вручено Ніні Ви­рович, ди­рек­тору Шацького мі­ського Будинку ку­льтури. Не­ма­ло колективів, ама­торів та майст­рів народного мис­тецтва були на­го­­роджені гра­мо­тами Шацької РДА, Шацької ра­йонної ради, від­ділу культури та відз­начені пода­рунками.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.